2

We leven en werken in een snel veranderende wereld, de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. De topsector Hightech Systemen en Materialen en het bijbehorende ecosysteem zijn aan continue verandering onderhevig. In 2023 hebben het hernieuwen van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC 2024-2027), de herijkingen van alle Kennis- en Innovatieagenda’s, de ontwikkeling van de Nationale Technologiestrategie en de hernieuwde inzichten in de urgente transities waar we voor staan duidelijk invloed gehad op de ontwikkelingen voor en in onze sector. Wij merken, juist vanwege de continue veranderende omgeving, dat er behoefte is aan een richtinggevende koers. Daarom hebben we het afgelopen jaar samen met en voor de sector gewerkt aan de Holland High Tech VISIE 2030.

Betrek de experts

Om te komen tot de VISIE 2030 zijn we intensief in gesprek gegaan met experts uit ons brede werkveld. Tijdens vier executive meetings in de regio’s hebben we onze startpunten gedeeld en input opgehaald bij partners, waaronder de de experts van kennisinstellingen, bedrijven, overheid en regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Deze input is gecombineerd met inzichten uit de actuele ontwikkelingen, plannen en onderzoeken, en verder gedefinieerd. Na verdere afstemming met de verschillende Kennis- en Innovatieagenda’s, de topsectoren en Topconsortia voor Kennis en Innovatie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is onze VISIE 2030 tot stand gekomen.

Urgente transities 

De VISIE 2030 is gebouwd op acht pilaren. Iedere pilaar heeft een ambitie en aantal concrete actielijnen. We richten met deze ambities en actielijnen de ontwikkeling van technologieën en innovaties op de urgente transities: de circulaire economie, de energietransitie, de ontwikkeling en toepassing van digitalisering & Smart Industry en sleuteltechnologieën zoals benoemd in de Nationale Technologiestrategie. Die urgente transities vormen de eerste vier pilaren van onze visie. De andere vier pilaren van onze visie zijn van belang om een significante bijdrage aan de urgente transities mogelijk te maken: marktcreatie & valorisatie, de internationale aanpak, de Human Capital agenda en het belang van ons uitgebreide ecosysteem

Samen koers bepalen

Met deze VISIE 2030 hebben we richting gecreëerd waarin we samen met en in onze sector de krachten kunnen bundelen en activiteiten kunnen ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan de urgente transities en het verdienvermogen van Nederland, nu en in de toekomst. 

Naar VISIE 2030

Jaaroverzicht 2023
× Holland High Tech logo