5

Innovatie is essentieel voor Nederland. We hebben dringend oplossingen nodig voor de grote uitdagingen van deze tijd terwijl we tegelijkertijd het duurzaam verdienvermogen van Nederland willen versterken. Dit vraagt om inhoudelijke afstemming van innovatieactiviteiten, onder andere via de Kennis- en Innovatie Agenda's (KIA's) die onderdeel uitmaken van het missiegedreven innovatiebeleid. 

Nieuwe KIC en update KIA's

KIC-Ondertekend-1.png

2023 was het jaar van vooruitkijken. Eind 2023 werd een update van alle Kennis- en Innovatie Agenda's (KIA's) gepresenteerd als onderdeel van het nieuwe Kennis- en Innovatieconvenant voor 2024-2027. Topsector Holland High Tech is de coördinator, verbinder en aanjager van de KIA Sleuteltechnologieën en de KIA Veiligheid. Hierin werken innovatieve ondernemers, kennisinstellingen, topsectoren en overheden samen aan een toekomstbestendig Nederland.

 

Sleuteltechnologieën bieden oplossingen om maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan op te lossen en leveren tegelijkertijd een grote bijdrage aan onze economie, het verbeteren van onze concurrentiepositie en het versterken van de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn sleuteltechnologieën ook van strategische belang voor de internationale positie van Nederland. Overheid, kennisinstellingen en bedrijven werken daarom in de KIA Sleuteltechnologieën gezamenlijk aan relevante innovaties in publiek-private samenwerkingen.

Klik hier voor al het nieuws van de KIA Sleuteltechnologieën

Nieuws

In de KIA Veiligheid trekken kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen op rondom één centrale missie: Nederland veilig en weerbaar tegen externe dreigingen en ondermijnende criminaliteit, zowel in de fysieke omgeving als het digitale domein. Samen investeren we in (toegepaste) innovaties die nodig zijn voor de realisatie van daarvan. Samen organiseren, samen innoveren, één doel. Een uitdaging die onderzoekers, overheid en innovatieve ondernemers zijn aangegaan, ook in 2023.

Klik hier voor al het nieuws van de KIA Veiligheid

Nieuws

Jaaroverzicht 2023
× Holland High Tech logo