6

Binnen Holland High Tech ontwikkelen teams van experts in 15 technologische  roadmaps  de innovaties en (sleutel)technologieën die structurele oplossingen bieden voor de grote uitdagingen waar we nu voor staan. Innovaties met economische en maatschappelijke impact. De werkwijze van Holland High Tech heeft ook in 2023 weer zijn kracht bewezen, zowel in het vinden van oplossingen als in het creëren van nieuwe toepassingen van technologie én materialen via publiek-private samenwerkingen, de zogenaamde PPS-projecten. We zijn in 2023 ook gestart met de ontwikkeling van strategische programma's. Hieronder het jaar 2023 in cijfers, woord en beeld.

Selectie van PPS-projecten uit 2023

Investeren in innovatie loont

We zijn trots op de groei in onze publiek-private innovatieprojecten. In 2023 heeft Holland High Tech 124 projecten gefinancierd met bijna 50 miljoen euro PPS-toeslag. Deze innovatie-injectie zorgt met een factor 3,3 voor een totaal projectbudget van 151.7 miljoen euro. Dit is een significante groei ten opzichte van 2022. Het is duidelijk: samenwerken zit in het DNA van onze topsector Hightech Systemen en Materialen. 

Strategisch programmeren

In 2023 zijn we gestart met de ontwikkeling van strategische programma’s.
In deze strategische programma’s geeft Holland High Tech kennisinstellingen de mogelijkheid om in meerjarige onderzoekslijnen concrete projecten te ontwikkelen met andere kennisinstellingen en partners uit het bedrijfsleven, mét grote waarschijnlijkheid dat subsidie door Holland High Tech wordt toegekend. Dit helpt de kennisinstellingen om (strategische) relaties met het bedrijfsleven op en verder uit te bouwen, iets wat bij innovaties in de hightech-sector onontbeerlijk is. Voor de periode 2024-2027 zijn op dit moment tien gezamenlijke onderzoeksprogramma’s geformuleerd. Met deze programma’s dragen we bij aan een gerichte ontwikkeling van kennis en innovatie op voor de sector belangrijke onderwerpen, waaronder de urgente transities en de gevraagde innovaties in de diverse Kennis- en Innovatieagenda's.

Publiek private samenwerkingen 2023

Kennis- en Innovatie Agenda’s 2023

PPS-projecten dragen bij aan de volgende Kennis- en Innovatie Agenda's:

 

Een aantal PPS-projecten in woord en beeld

Klik hier voor meer nieuws over projecten

Nieuws

Jaaroverzicht 2023
× Holland High Tech logo