10

Nederland staat voor grote opgaven. Verschillende transities zorgen voor uitdagingen, maar bieden ook talloze nieuwe kansen. Nederland heeft op vele vlakken een sterke basis voor kennisontwikkeling en innovaties. Met het Nationaal Groeifonds (NGF) investeert de overheid tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten samen met initiatiefnemers en andere investeerders. De projecten waarin het Nationaal Groeifonds investeert zijn duurzaam, goed voor de economie én de maatschappij als geheel.  

Holland High Tech jaagt initiatieven voor groeifondsprojecten aan en verenigt technologie-industrie en onderzoeksorganisaties in waardeketens. We agenderen voorstellen en breedgedragen programma’s, ondersteunen onderzoeksorganisaties en bedrijven bij het gezamenlijk uitwerken van hun plannen en werken aan draagvlak. 

Nationaal Groeifonds | Ronde 1
Nationaal Groeifonds | Ronde 2
Nationaal Groeifonds | Ronde 3

 

In de derde ronde is geld toegekend en gereserveerd voor 18 voorstellen, waarvan zes projecten in de hightech- en materialensector die Holland High Tech van harte onderschrijft. De innovatieontwikkeling van deze projecten gaat grote impact hebben in en op innovatie in ons hightech-ecosysteem. Holland High Tech en ons ecosysteem zijn betrokken bij:

6G Future Network Services

Na de ontwikkeling van 5G mobiele netwerken begint nu wereldwijd de voorbereiding van 6G, de volgende generatie mobiel die naar verwachting in 2030 op de markt komt. Met het 6G Future Network Services programma wordt een internationale toppositie voor Nederland in 6G gecreëerd, gericht op onderdelen waar Nederland zich op kan onderscheiden.

 

Lees meer

Charging Energy Hubs

De overgang naar steeds meer batterij-elektrische voertuigen vraagt om extra capaciteit van het Nederlandse elektriciteitsnet. Dit is echter nog niet op deze stijgende vraag ingericht. Charging Energy Hubs gaat de integratie van laadinfrastructuur, batterijopslag en hernieuwbare energiebronnen binnen het bestaande net wél mogelijk maken.

 

Lees meer

 

Groeien met Groen Staal

Dit programma gaat een reeks technologieën ontwikkelen voor duurzaam staal op basis van waterstof, hernieuwbare energie en circulaire ijzer- en staalverwerking. Daarmee richt het zich op een versnelde transformatie van de gehele staalcyclus in Nederland met als doel een CO2 neutrale hightech-staalsector in 2050.

 

Lees meer

Material Independence & Circular Batteries

Batterijtechnologie speelt een cruciale rol in de energietransitie als opslagsysteem voor groene energie. Material Independence & Circular Batteries ontwikkelt een goed georganiseerde en geïntegreerde keten voor applicatiegerichte, circulaire batterijtechnologie die Nederland minder afhankelijk moet maken van schaarse en kritische grondstoffen.

 

Lees meer

POLARIS

Het POLARIS consortium gaat werken aan een nieuwe generatie technologie die ervoor zorgt dat Nederland voorop blijft lopen in het maken van complexe micro-elektronische Radio-Frequency-systemen. POLARIS verbindt drie hoogtechnologische sectoren: radartechnologie, MRI-scanners en telecommunicatie.

 

Lees meer

SolarNL

Zonne-energie speelt een hele belangrijke rol in de overgang naar duurzame energie. SolarNL gaat nieuwe concepten en technologieën ontwikkelen voor de volgende generatie volledig circulaire zonnepanelen. Het programma bouwt voort op de uitstekende kennispositie van Nederland in onderzoek en ontwikkeling van zonne-energietechnologie. 

 

Lees meer

Nationaal Groeifonds | Ronde 4
Jaaroverzicht 2023
× Holland High Tech logo