12

Samen met alle andere topsectoren streven we naar voldoende gekwalificeerde medewerkers die een leven lang blijven leren, groeien, sturing geven aan en meebewegen met technologische innovaties. Voldoende technisch talent voor onze sector is een belangrijke randvoorwaarde om bijdrage te blijven leveren aan de urgente transities en het verdienvermogen van Nederland, nu en in de toekomst.

Als topsector verbindt Holland High Tech partijen binnen ons ecosysteem en daarbuiten. We delen beschikbare kennis van en ervaringen over aanpak van alle aspecten van Human Capital en de vele initiatieven binnen onze sector. Onze focus ligt op de ontwikkeling van Learning communities, Diversiteit (onder andere Rolmodellen in techniek), MBO & HBO-aanpak en Verbinden en samenwerken

Lees meer over Human Capital
Raportage Human Capital 2023

Learning communities

Een Learning community is een plek waar leren, werken en innoveren centraal staan. De plek waar beroeps- en hoger onderwijs, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen optimaal samenwerken en leven lang ontwikkelen in praktijk wordt gebracht. Innovaties komen door learning communities sneller tot ontwikkeling en vinden sneller hun weg in de praktijk van bedrijfsleven en onderwijs. In deze video's praten we je bij over de mogelijkheden van Learning communities in onze sector. 

Nieuwe mbo-kwalificatiestructuur

Op 1 augustus 2023 is de nieuwe mbo-kwalificatiestructuur metaal- en metalektro voor beroepen in de metaal- en technologische industrie geïmplementeerd binnen de mbo-opleidingen. Er zijn nu drie hoofdrichtingen: (Productietechniek, Mechatronica en Engineering) met daaronder in totaal negen opleidingsprofielen op verschillende niveaus. Door de herziening van de kwalificatiestructuur is er meer ruimte voor scholen om afspraken te maken met het regionale bedrijfsleven over de invulling van opleidingen. Ook kunnen technologische innovaties makkelijker een plek krijgen binnen het curriculum. Ons doel is eenduidig: meer studenten laten kiezen voor technische opleidingen.

Als vervolg op de nieuwe kwalificatiestructuur is in juli 2023 ook de werkgroep ‘mbo-deelcertificaten’ van start gegaan, met als doel het verkennen van de mogelijkheden voor het opzetten van een landelijk erkend mbo-deelcertificatensysteem. Dit helpt het leven lang ontwikkelen: het verbeteren van zij-instroom en het op- en omscholen van werknemers. De planning is om in 2024 twee tot drie mbo-deelcertificaten op te leveren en de contouren voor het gehele systeem van mbo-deelcertificaten uit te werken.

Diversiteit in hightech leidt tot innovatie

De Nederlandse hightech-industrie heeft slechts 15% vrouwelijke medewerkers en een lage vertegenwoordiging van mensen met een andere culturele achtergrond. Dit terwijl diversiteit niet alleen meer talent kan aantrekken, maar ook leidt tot innovatie, succes en hogere medewerkerstevredenheid, waardoor het belangrijk is voor werkgevers om diversiteit te bevorderen. In het ecosysteem van Holland High Tech benadrukken we samen het belang van diversiteit in de Nederlandse technologie-industrie en de impact ervan op innovatie en succes. Dit doen we onder andere door rolmodellen in de hightech in beeld te brengen. 

Een aantal hoogtepunten uit 2023

1 december 2023

PIT-magazine Sleuteltechnologieën: de kracht van oplossingsgericht onderzoek

10 november 2023

Terugblik Human Capital Festival

3 oktober 2023

Rolmodellen in techniek aan het woord: Laura Kanepe

21 september 2023

€ 352 miljoen voor techniekpromotie

7 september 2023

NXTGEN HIGHTECH: Leren beheerst risico's te nemen

23 augustus 2023

Aanbevelingen voor verkiezingsprogramma’s

20 juli 2023

Regieorgaan SIA: Nieuw convenant ondertekend

14 juli 2023

NWO-debatreeks: ‘Het is zonde als we in het mbo, hbo en wo hetzelfde willen zijn’

5 juli 2023

Nationaal Groeifonds ronde 3: nieuwe investeringen in hightech innovatie

28 juni 2023

Rolmodel in techniek aan het woord: Jacquelien Scherpen

19 juni 2023

Europese universiteiten creëren netwerk voor nieuwe techkampioenen

8 mei 2023

Internationale discussie Women in Tech op Hannover Messe

27 april 2023

Terugblik: Staatsbezoek Oostenrijk gaat over vrouwen in techniek

24 april 2023

Learning Communities: leren, werken en innoveren

14 april 2023

FME tekent SER Charter Diversiteit

24 maart 2023

Start experimenteel traject: Techniek Inclusief

23 maart 2023

210 miljoen euro voor groei publiek-private samenwerking in beroepsonderwijs

21 maart 2023

Call: KIC Human Capital Learning Communities

15 maart 2023

Jacquelien Scherpen wint Prins Friso Ingenieursprijs 2023

8 maart 2023

Internationale Vrouwendag: meer vrouwen in de techniek

6 maart 2023

TINT Apeldoorn eerste techno hub voor inclusieve technologie

13 februari 2023

Toekomstverkenning middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap

25 januari 2023

3e ECCM Graduate School

Klik hier voor al het nieuws over onze Human Capital aanpak

Nieuws

Jaaroverzicht 2023
× Holland High Tech logo