9

Holland High Tech heeft zich de afgelopen tien jaar met succes ingezet voor de internationale positionering van de Nederlandse hightech- en materialensector. Met ons ecosysteem en effectieve branding hebben we Nederland als een belangrijke handelspartner op de kaart gezet. De focus ligt niet alleen op het versterken van het profiel, maar ook op het bevorderen van internationale samenwerking voor innovatie.

Met specifieke pacts en plannen, deelname aan strategische beurzen en missies blijven we onze sector wereldwijd promoten en verder versterken, met als doel duurzame internationale bedrijvigheid en autonomie te creëren. Tegelijkertijd nemen de uitdagingen (beschikbaarheid van grondstoffen, Europese autonomie bewaren, onrust, oorlog en conflicten) toe. Desondanks blijven wij als sector wereldwijd zeer actief.

Resultaten 2023

Dat vertaalt zich ook door in resultaten:

  • Op het toonaangevende European Innovation Scoreboard (EIS) is Nederland net als in 2022 aangemerkt als ‘Innovatieleider’. Nederland staat in totaal vierde op de in 2023 gepubliceerde Europese ranglijst. 
  • De vraag naar Nederlandse hightech-producten en -materialen blijft toenemen.  
  • De start van twee pilots op het gebied van emmissieloze mobiliteit in de automotive en luchtvaart maakindustrie. Ons doel is om unieke posities op te bouwen in nieuwe waardeketens in Duitsland en Frankrijk, die leiden tot bedrijvigheid in Nederland.
  • Verder hebben we ook in 2023 beurzen, missies en pacts georganiseerd en ondersteund. En met succes!

Internationaal actief

Beurzen

De afgelopen jaren creëerden we als sector niet alleen een sterk profiel, we richtten onze aandacht ook op internationale samenwerking om te innoveren. Van ‘beurzen en branding’ verschoven we de nadruk naar ‘business en banen’, en daar gaan we mee door. Nederlandse innovaties vinden al decennia lang hun weg over de hele wereld, met name als onderdeel van de globale aanpak van grote bedrijven. 

Voor het internationale speelveld blijft het belangrijk om deel te nemen aan internationale beurzen. Vooral voor innovatieve mkb-bedrijven in een specifieke product-marktcombinaties zijn internationale beurspresentaties de ideale manier om in een korte periode een breed publiek te bereiken. Holland High Tech en partners organiseren gezamenlijke activiteiten op internationale beurzen met strategisch belang. Door gezamenlijke deelname wordt de slagkracht vergroot. 

Een aantal hoogtepunten uit 2023

Missies

Tijdens innovatiemissies ontwikkelen we mogelijkheden voor internationale samenwerking op het gebied van innovatie. We versterken de internationaliseringsactiviteiten van onze topsector, samen met onze partners en RVO. Als Holland High Tech werken we actief samen met het internationale netwerk van innovatieattachés om het wereldwijde netwerk van Nederland te vergroten. 

Een aantal hoogtepunten uit 2023

Pacts

De Nederlandse hightech- en materialensector heeft een wereldwijde markt, waar we naar handelen. Zo hebben we de afgelopen jaren succesvol geïnvesteerd in een Duitslandplan en een Frankrijkplan. Daarin focussen we ons specifiek op energie, duurzaamheid en digitalisering in de automobiel- en de luchtvaartsector. Daarnaast is de wereldwijde positionering van onze smart industry is een succesvol voorbeeld. Nieuwe plannen voor specifieke industrieën en focusgebieden zijn in ontwikkeling.

Een aantal hoogtepunten uit 2023

Klik hier voor meer nieuws over onze internationale activiteiten

Nieuws

Jaaroverzicht 2023
× Holland High Tech logo