7

Om aan de internationale top te kunnen blijven meedraaien is het belangrijk om als MKB te blijven innoveren. Daarom stimuleren wij als Holland High Tech het midden- en kleinbedrijf. Dit doen wij op verschillende manieren, onder meer via de regeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en verschillende instrumenten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). We hebben het afgelopen jaar ruim 5.000 MKB’ers een stap verder geholpen. Wij zijn blij met de groei en samenwerking van het MKB in ons ecosysteem, en blijven zoeken naar een groeiende verbinding en samenwerking in 2024.

2023 in vogelvlucht

Wij hebben als Holland High Tech ons MKB in 2023 meer ondersteund, geïnformeerd en betrokken bij onze technologische roadmaps, publiek-private samenwerkingen, onderzoek en innovaties dan in voorgaande jaren.

InnovatieMakelaars & NetwerkActiviteiten

In 2023 zijn 18 NetwerkActiviteiten met een link naar verschillende technologie-roadmaps van onze industriepartners ondersteund. In deze meetings en tijdens de follow-ups hebben meer dan 5.000 ondernemers actief bijgedragen aan kansen voor innovatie en zijn geïnformeerd en geïnspireerd over nieuwe mogelijkheden die er in onze brede hightech- en materialensector zijn. Daarnaast zijn door onze InnovatieMakelaars 12 MKB-bedrijven concreet geholpen met hun innovatie- en businessvraagstukken.

Wij zijn blij met de groei en samenwerking van het MKB in ons ecosysteem

Nieuwe subsidieregeling KIEM HighTech

Eind 2023 is tevens de nieuwe subsidieregeling KIEM HighTech 2024 van start gegaan. Holland High Tech en Regieorgaan SIA stimuleren en financieren kortlopend onderzoek op basis van (technologie)vragen van het mkb. Met een looptijd van een jaar en een beschikbaar budget van € 40.000 per project biedt deze call mooie kansen voor onderzoekers van (hogescholen, universiteiten en andere kennisinstellingen), mkb en overige praktijkpartners om samen te werken aan compacte onderzoeksvragen.

 

 

Enkele hoogtepunten uit 2023

Klik hier voor meer nieuws over hightech MKB

Nieuws

Jaaroverzicht 2023
× Holland High Tech logo