nl
12

Holland High Tech heeft zich de afgelopen tien jaar met succes ingezet voor de internationale positionering van de Nederlandse hightech sector. Met ons ecosysteem en effectieve branding hebben we Nederland als een belangrijke handelspartner op de kaart gezet. De focus ligt niet alleen op het versterken van het profiel, maar ook op het bevorderen van internationale samenwerking voor innovatie. Met specifieke plannen en deelname aan strategische beurzen en missies blijven we onze sector wereldwijd promoten en verder versterken, met als doel duurzame internationale bedrijvigheid en autonomie te creëren.

Stand van zaken

Gedurende meer dan tien jaar zet het Topteam van Holland High Tech zich in voor een sterker profiel van de Nederlandse hightech in het buitenland. En met succes. Doellanden herkennen de Nederlandse hightech en zien onze sector als belangrijke handelspartner. De gebruikte branding van Holland High Tech is inmiddels zo succesvol, dat we het merk niet alleen in het buitenland maar ook in Nederland voeren. We hebben een uniek ecosysteem van gecombineerde competenties en dat is een sterk verkoopargument voor Nederland. Hiermee kunnen we zowel buitenlandse markten verkennen als internationale ondernemingen, instituten en talent aantrekken. Dit ecosysteem blijven we versterken, verbinden en bekrachtigen.

De afgelopen jaren creëerden we niet alleen een sterk profiel. We richtten onze aandacht ook op internationale samenwerking om te innoveren. Van ‘beurzen en branding’ verschoven we de nadruk naar ‘business en banen’, en daar gaan we mee door. Nederlandse innovaties vinden al decennia hun weg over de hele wereld, met name als onderdeel van de globale aanpak van grote bedrijven. Maar voor middelgrote en kleine bedrijven is het lastiger om een internationale positie in innovatie te verwerven. Dat moet anders, want deze partijen zijn ook belangrijk om control points in internationale waardeketens te creëren.

Voor het internationale speelveld van de hightech sector blijft het belangrijk om deel te nemen aan internationale beurzen en handelsmissies in het buitenland. Het zijn manieren om de ambities van onze topsector te verwezenlijken, vooral voor de vele innovatieve mkb-bedrijven. Als Holland High Tech werken we actief samen met het internationale netwerk van innovatieattachés om het wereldwijde netwerk van Nederland te vergroten.

Nederland en onze sector zijn gebaat bij verdere internationale samenwerking en strategische internationale partnerschappen binnen en buiten Europa. Hiermee is het mogelijk om vitale economische processen te versterken en nieuwe te ontwikkelen, sleutelpositiescontrol points control points in internationale waardeketens te creëren, te werken aan digitale soevereiniteit en kritische infrastructuur en instituties te beschermen tegen bijvoorbeeld cybercrime, sabotage en spionage (TNO-analysepaper: 'De waarde van de Nederlandse industrie').

De Nederlandse Hightech sector heeft een wereldwijde markt, waar we naar handelen. Zo hebben we de afgelopen jaren succesvol geïnvesteerd in een Duitslandplan en een Frankrijkplan. Daarin focussen we ons specifiek op energie, duurzaamheid en digitalisering in de automobiel- en de luchtvaartsector. Daarnaast is de wereldwijde positionering van onze smart industry is een succesvol voorbeeld. Nieuwe plannen voor specifieke industrieën en focusgebieden zijn in ontwikkeling.

De gezamenlijke Nederlandse inbreng van kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en private partijen biedt onze sector kansen om onze (veelal) leidende positie in het innovatielandschap te behouden, te versterken en om nieuwe waardeketens en control points in deze waardeketens te ontwikkelen.

Ook nemen we als topsector met onze industrie- en kennispartners deel aan diverse strategische beurzen in het buitenland. Verder gaan onder leiding van de rijksoverheid gaan hightech-vertegenwoordigers regelmatig mee op missies. Als onderdeel van de defensie- en veiligheidssector positioneren wij de hightech-sector internationaal via partnerorganisaties zoals de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) en via Partner for International Business programma's (PIB's). Zo zijn er onder andere PIB's met Zuid-Korea, Griekenland, Maleisië en de Verenigde Staten tot stand gekomen.

Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven streven er al geruime tijd naar om gezamenlijk deel te nemen aan Europese R&D-projecten. In vergelijking tot andere landen maken ze al veel gebruik van de mogelijkheden binnen de EU. Met de schuivende panelen op het wereldtoneel verwachten we dat de aandacht voor Europese R&D-projecten alleen maar toeneemt. De EU wil immers een rol op het hightech wereldtoneel blijven spelen. Kansen voor onze sector om Europees samen te werken zijn bijvoorbeeld het Horizon-programma, de EU Chips Act en de Chips Joint Undertaking (JU).

Bij Holland High Tech blijven we ons richten op internationale samenwerking in kennis- en innovatieontwikkeling, digitalisering en (cyber)beveiliging. Zo kunnen we de afhankelijkheid van één of enkele industriële machten verkleinen, op Europees niveau complementaire industriële activiteiten ontwikkelen en daarmee Europa én Nederland minder gevoelig maken voor verstoringen in de mondiale waardeketens.

internationale ambitie

Ambitie

Het Nederlandse bedrijfsleven versterkt de grip op unieke control points in internationale waardeketens. Daarmee creëren we duurzame internationale bedrijvigheid en autonomie voor de Nederlandse hightech sector. De basis hiervoor ligt in een leidende kennispositie en continue innovaties.

 

We blijven Nederland en de uniciteit van de Nederlandse hightech systemen en materialensector (HTSM-sector) onder de aandacht brengen in binnen- en buitenland. Om de kracht van de sector, ook internationaal, te behouden en te versterken, blijft deelname aan internationale onderzoeks- en samenwerkingsprogramma’s een belangrijk thema.

Actielijnen

Prioriteren en programmeren

Het blijft belangrijk om gezamenlijk deel te nemen aan internationale beurzen, zodat we de Nederlandse hightech sector internationaal onder de aandacht brengen. Maar ook om deze deelname ook in Nederland wereldkundig te maken. We moedigen deelnames aan internationale beurzen aan en faciliteren die. Ook internationale missies om samenwerkingen te starten en te bekrachtigen blijven van belang om Nederland en de kracht van ons ecosysteem en innovatievermogen te tonen. Dat zullen we blijven ondersteunen.

We brengen Nederland als hightech land continu onder de aandacht in landen die voor onze sector belangrijk zijn. We willen daarbij laten zien hoe we control points kunnen opbouwen in nieuwe waardeketens, die vanuit de transities ontstaan. Die control points nemen we in dankzij onze innovatiekracht, die we vervolgens in publiek-private marktbewerking in valorisatie laten uitmonden.

We versterken huidige internationale pacts, land- en themaplannen en samen met onze partners en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werken we aan nieuwe plannen voor doellanden. Daarnaast brengen we nieuwe kansen voor internationale activiteiten en programma’s in beeld. Zijn ze gericht op transities en kunnen we daarin control points voor ons ecosysteem bereiken? Dan helpen we onze sector graag die kansen te pakken.

visie 2030
× Holland High Tech logo