nl
9

Lees verder over onze strategische aanpak voor de uitvoering van de urgente transities. We lichten toe hoe we met Marktcreatie en Valorisatie, Human Capital en onze Internationale aanpak concrete stappen zetten om de gestelde doelen te bereiken en te realiseren.

visie 2030
× Holland High Tech logo