nl
8

Sleuteltechnologieën zijn van groot belang voor de Nederlandse hightech maakindustrie. Met sleuteltechnologieën kunnen bedrijven nieuwe producten, processen en diensten kunnen ontwikkelen en naar de markt kunnen brengen. Deze technologieën vormen de basis voor innovatie, concurrentievermogen en economische groei, niet alleen binnen de hightech sector, maar ook in andere belangrijke sectoren voor Nederland. Als coördinator van de Kennis- en Innovatieagenda Sleuteltechnologieën agendeert en programmeert Holland High Tech strategische sleuteltechnologieontwikkelingen, met als focus de bijdrage aan urgente transities en samenwerking met het Nationaal Groeifonds en Europese programma's. Lees verder over de huidige stand van zaken en toekomstige ambitie voor sleuteltechnologieën.

Stand van zaken

Sleuteltechnologieën spelen een essentiële rol voor de Nederlandse hightech maakindustrie. Ontwikkel je diepgaande kennis en expertise op dit gebied, dan kun je als bedrijf geheel nieuwe producten, processen en diensten ontwikkelen en naar de markt brengen. Zo kunnen we technologische vernieuwing realiseren, nieuwe waardeketens creëren en control points verwerven. Hiermee versterken bedrijven hun concurrentiepositie ten opzichte van andere spelers in de industrie. Logisch dus dat we sleuteltechnologieën een prominente positie geven in alle roadmaps van de Topsector High Tech Systemen en Materialen.

Sleuteltechnologieën vormen de basis voor innovatie, concurrentievermogen en economische groei, ook in andere sectoren die voor Nederland belangrijk zijn. Want via de hightech maakindustrie vinden sleuteltechnologieën hun weg naar de markt en komen ze ook beschikbaar voor andere sectoren. Dit stimuleert de groei van zowel de hightech maakindustrie als de bredere economie.

Sleuteltechnologieën zijn niet alleen belangrijk voor het duurzaam verdienvermogen in onze economie. Ze zijn ook relevant voor de grote maatschappelijke uitdagingen van ons land.

Sleuteltechnologieën zijn niet alleen belangrijk voor het duurzaam verdienvermogen in onze economie. Ze zijn ook relevant voor de grote maatschappelijke uitdagingen van ons land. Ook daarin spelen we met onze hightech sector een belangrijke rol. Want de hightech-industrie heeft de kennis en kunde om sleuteltechnologieën voor maatschappelijke uitdagingen door te ontwikkelen en te commercialiseren. Willen we echt impact maken op deze uitdagingen, dan is schaalgrootte een must. We bereiken die schaalgrootte alleen als de oplossingen economisch rendabel zijn. Sleuteltechnologieën voor maatschappelijke uitdagingen bieden de hightech-industrie daarmee de kans om significante omzet te genereren uit deze nieuwe waardeketens (TNO-Whitepaper: 'Hightechindustrie 2040').

Het belang van sleuteltechnologieën gaat zelfs nog verder dan duurzaam verdienvermogen en maatschappelijke uitdagingen. Denk aan de strategische autonomie van Europa. Die is voor Nederland van toenemend belang nu de geopolitiek sterk verandert. Als we vooroplopen in technologische ontwikkeling, voorkomen we dat de meest geavanceerde technologieën niet meer beschikbaar zijn. Of wat te denken van ontwikkelingen die vertragen omdat we niet voldoende grondstoffen kunnen gebruiken. De overheid ontwikkelt daarom een Nationale Technologiestrategie, waarin zij een aantal sleuteltechnologieën als prioritair aanmerkt. Ook Europa ontwikkelt steeds meer beleid vanuit strategisch oogpunt rondom sleuteltechnologieën, zoals kunstmatige intelligentie (zie de Artificial Intelligence Act) en halfgeleidertechnologie (zie de European Chips Act).

test

Ambitie

De Nederlandse hightech sector ontwikkelt op basis van sleuteltechnologieën oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen door producten en diensten te realiseren die economische rendabel zijn. Holland High Tech werkt daarom aan het versterken van de wereldwijde economische positie van de sector. Dit doen we door substantiële investeringen in innovatieprogramma’s voor sleuteltechnologieën te continueren en te vergroten.

Actielijnen

Als Holland High Tech realiseren we onze ambitie door in te zetten op innovatieprogramma’s, kennisdeling en netwerken. Dit doen we op de volgende manieren:

 

Prioriteren

We dragen samen met alle betrokkenen in de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Sleuteltechnologieën bij aan de programmering van innovaties op alle relevante hightech onderwerpen. Dat doen we primair op de sleuteltechnologieën die in de Nationale Technologiestrategie als het belangrijkste worden aangemerkt.

 

Agenderen

Sleuteltechnologieën spelen een belangrijke rol voor de hightech sector. Daarom zijn we als Holland High Tech coördinator van de KIA Sleuteltechnologieën. We volgen de ontwikkelingen rondom sleuteltechnologieën en opkomende technologieën in het veld. We nemen het voortouw in strategische sleuteltechnologieontwikkeling samen met partijen die verbonden zijn aan de KIA Sleuteltechnologieën.

 

Programmeren

In onze (strategische) programmering van publiek-private samenwerkingen stimuleren we onderzoek naar en (door)ontwikkeling van innovaties in sleuteltechnologieën. Het gaat om sleuteltechnologieën die bijdragen aan de urgente transities (de energie-, circulaire en digitaliseringstransitie) voor onze eigen en andere industrieën. We streven ernaar om deze innovatieprojecten ook onderdeel te maken van het Nationaal Groeifonds en Europese programma’s (Conform het AWTI-advies ‘Strategisch samenspel’).

visie 2030
× Holland High Tech logo