NXTGEN HIGHTECH

Nederland is internationaal koploper in ultranauwkeurige hightech equipment. Daarmee levert de Nederlandse hightech industrie een belangrijke bijdrage aan de welvaart en het verdienvermogen van Nederland. Maar de continuïteit van deze positie is niet  vanzelfsprekend. Extra inzet is nu nodig. 

Topsector HTSM heeft in nauwe samenwerking met kennisinstellingen, overheden, bedrijfsleven en collega topsectoren de ontwikkeling van dit breed gedragen programma in gang gezet om de volgende generatie High Tech Equipment voor deze industrietak te gaan ontwikkelen. Het BGP is geaccepteerd in de KIA Sleuteltechnologieën.

Download NXTGEN HIGH TECH

Wereldkampioen blijven 

Internationale maatschappelijke uitdagingen zoals duurzaamheid, digitalisering en gezondheid vragen om nieuwe hightech technologie. Juist omdat de beschikbare technologie niet meer voldoet. Nederland kan en wil oplossingen voor deze maatschappelijke uitdagingen bedenken, voor de toekomstige generatie. Om daarin wereldkampioen te blijven is nu een extra inzet nodig. Zodat we met onze hightech equipment blijven bijdragen aan  het verdienvermogen in Nederland én aan internationale maatschappelijke uitdagingen.  

Waarom dan nu, als Nederland die wereldkampioenpositie al heeft, dit breed gedragen programma? De maatschappelijke problemen waarmee we wereldwijd mee worden geconfronteerd – op het gebied van duurzaamheid, digitalisering, gezondheid – vragen om nieuwe hightech equipment.  Bestaande technologieën en/of werkwijzen voldoen niet meer.  

Ons programma kent drie onderdelen: 

  1. Een verbindingsprogramma voor hightech equipment ontwikkeling  
    Gericht op (nieuwe) toepassingsdomeinen en maatschappelijke uitdagingen: Optische communicatie, Medische Technologie, Semiconductors, Composieten, Smart Industry, Energietransitie en Agrifood.  

  1. Een verdiepingsprogramma  
    Gericht op de ontwikkeling van hightech-equipment-sleuteltechnologieën: opto-mechatronica, cyber-physical systems, lithografie, plasmatechnologie, thin films en system engineering. 

  1. Versterking van het gehele hightech equipment innovatie-ecosysteem 
    Het creëren van een lange-termijn-blik en het ontwikkelen van organiserend vermogen in het ecosysteem. 

Het voorgestelde programma wordt stapsgewijs ontwikkeld vanuit het Themateam Sleuteltechnologie en de Topsector HTSM door onder andere Hightech NL, TNO, FME en de Universiteit Twente. Het bouwt voort op de diverse roadmaps en meerjarenprogramma’s van onze topsector.  

Het afgelopen half jaar zijn reeds ruim 300 partijen, bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling van het programma betrokken geraakt. Op basis  van intensieve interactie, in een dertigtal expertsessies, is deze versie 2.0 opgesteld. Deze zal de komende maanden verder worden uitgewerkt, gericht  op de indiening van een groeifondsvoorstel medio 2021.

Webinar NXTGEN HIGH TECH

Bekijk het webinar