What makes the Netherlands special?

Welcome to the portal of Holland High Tech

 

> Go to the international website to find out more on Dutch technical solutions for societal challenges.

 

Visit website

Welkom op de portal van Holland High Tech

 

> Ga naar de nationale website voor informatie over de topsector HTSM, de roadmaps en de agenda's.

 

Bezoek website

About Holland High Tech

Holland High Tech organizes the programming by companies, research institutions and governments in the Dutch high-tech sector of:

 

  • joint research

  • availability of manpower in science and technology

  • access to foreign knowledge and foreign markets

Over Holland High Tech

Holland High Tech organiseert in de Nederlandse hightechsector de programmering door bedrijven, kennisinstellingen en overheden van:

 

  • gezamenlijk onderzoek

  • beschikbaarheid van arbeidskrachten in bèta/techniek

  • toegang tot kennis en markten in het buitenland

Contact