Semicon Taiwan 2018

SEMICON Taiwan is met meer dan 40.000 bezoekers het belangrijkste evenement over micro-elektronica-productie. Maak contact met de bedrijven, mensen, producten en informatie over het vormgeven van de toekomst van het ontwerp en de fabricage van halfgeleiders, nano-elektronica, MEMS, fotovoltaïsche zonne-energie en aanverwante geavanceerde elektronica.


Holland High Tech Paviljoen
Business Cluster Semiconductors (BCS) organiseert in samenwerking met Holland High Tech en High Tech NL een Nederlands paviljoen op de SEMICON 2018 in Taipei.
In 2015  en 2017 stond het Holland High Tech Paviljoen ook al op deze beurs en was toen een groot succes met meer Nederlandse bedrijven dan ooit. De feedback van Taiwanese overheidsinstellingen, bedrijven en onderzoekscentra was erg goed, en in de lokale Taiwanese media kreeg het paviljoen veel aandacht.
Voor een impressie van SEMICON Taiwan 2015, zie video.

Deelnemen
Neem voor meer informatie over deelname aan het Holland High Tech Paviljoen contact op met Barry Peet van Business Cluster Semiconductors (BCS) via 06-4247 49 89 of ....

 

Strategische beurs
Semicon Taiwan is dit jaar door het team Internationalisering van topsector HTSM aangemerkt als strategische beurs. Meer informatie over de internationale aanpak van de Nederlandse hightechsector vindt u onder Internationaliseringsstrategie.


____________________________________________________________________________________

Strategische beursdeelname
Intensievere samenwerking en betere afstemming tussen de activiteiten van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven vergroot het internationale succes van de Nederlandse hightechsector in het buitenland.


Voor een aantal product-marktcombinaties in de hightechsector zijn internationale beurspresentaties de ideale manier om in een korte periode een breed publiek te bereiken. Gezamenlijke deelname onder de Holland High Tech-vlag vergroot de uitstraling en slagkracht.


Holland High Tech organiseert ook volgend jaar met hulp van haar partnerorganisaties gezamenlijke activiteiten op een aantal strategische beurzen. Eind 2018 worden de strategische beurzen voor 2019 vastgesteld en gecommuniceerd.

 

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn