MIT-Regeling voor MKB

Holland High Tech (TKI HTSM) helpt high tech MKB innoveren binnen de kennis- en innovatieagenda’s in het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid. De RVO-regeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. RVO biedt hiervoor verschillende instrumenten, waarvan Holland High Tech twee instrumenten faciliteert voor de high tech sector;

  • NetwerkActiviteiten (NA)
  • InnovatieMakelaar (IM)

Zowel de NetwerkActiviteiten als innovatieadviesdiensten door InnovatieMakelaars dienen te passen in één van de roadmaps van de Kennis- en Innovatieagenda, danwel in de KIA ICT.

MIT-proces

Regeling NetwerkActiviteiten (NA)

Netwerkactiviteiten kunnen bestaan uit: masterclasses, workshops of conferenties om kennisdeling en netwerkvorming tussen MKB-ondernemers te bevorderen. De NetwerkActiviteit zelf én de resultaten (presentaties, kennisdocumenten, inzichten) dienen voor alle MKB toegankelijk te zijn. Voor NetwerkActiviteiten hanteert TKI HTSM een benodigde akkoord-verklaring van een roadmap-trekker.

Regeling InnovatieMakelaars (IM)

TKI HTSM stelt via deze regeling MKB in staat kosteloos gebruik te maken van innovatieadviesdiensten van aan TKI HTSM verbonden InnovatieMakelaars. Het type advies kan de volgende diensten omvatten: consulting en bijstand op het gebied van kennisoverdracht; verwerving, bescherming en exploitatie van immateriële activa; het gebruik van standaarden en regels waarin deze zijn vastgelegd. 

De door TKI HTSM aangeboden adviezen zijn gericht op innovatie van producten, processen of diensten; het verlenen van technologische bijstand of diensten voor het overdragen van technologie. Hierbij is een directe koppeling aan één MKB verplicht. Deze MKB wordt bij afrekening bij naam genoemd. Indirect advies is niet toegestaan, zoals meeschrijven aan innovatieagenda’s, deelname aan symposia of adviezen aan andere klanten dan MKB.

Contact

Voor meer informatie over de diensten en procedure kunt u contact opnemen met Petra Wicherink, MIT-functionaris Holland High Tech, via MIT@hollandhightech.nl. Ook kunt u informatie inwinnen bij onderstaande IMs.

Aanvraag indienen

Indien u gebruik wilt maken van de MIT IM-regeling, kunt u een aanvraag doen via onderstaand formulier.

Aanvraagformulier MIT IM-regeling

InnovatieMakelaars (IM)

Aad NalesAad Nales, Almende B.V.
Tel: 010 - 404 9444
E-mail: aad@almende.org

Markten (technologieën): Robotica, IT, (systeem) Digitalisering

Aad Nales werkt zijn hele leven al in de technologie. Al sinds hij als veertienjarige een Commodore 64 kocht, is hij gegrepen door wat computers en programma’s kunnen en die interesse is meer dan veertig jaar later nog even aanwezig. Als partner in Almende en als directeur van Dobots is hij dagelijks betrokken bij Europees onderzoek op hoog niveau en de vertaling ervan naar oplossingen voor grote en kleine bedrijven. De combinatie van een kien oog op commercie en ervaring met investeringen maakt  hem de ideale sparringpartner voor MKB’ers die innovatieproblemen hebben, of verder geholpen willen worden op het gebied van digitale strategie, robotica, informatie- en systeemarchitecturen en opzet en inzet van kunstmatige intelligentie.

Arjan de BruinArjan de Bruin, Innovation BV
Tel: 06 - 2224 5701
E-mail: DeBruin@Innovation.nl

Markten (technologieën): Metaalverwerking, kunststofverwerking, oppervlaktebehandelaars, procesindustrie, veiligheid, onderhoud & inspectie, sensorprocessen

De ervaring als innovatiedeskundige leert dat organisaties die werken aan wendbaarheid en innovatie op termijn succesvoller zijn. Met deze achtergrond kan Arjan de Bruin bedrijven helpen bij het scheppen van een innovatief klimaat voor duurzame ontwikkeling en desgewenst groei. Hierbij valt te denken aan het aanpassen van productieprocessen (bijv. vernieuwen, verduurzamen), nieuwe toepassingen van productieprocessen, verkennen van nieuwe markten, ontdekken van nieuwe ketens, competentie optimaliseren/stroomlijnen, organisatie wendbaar maken, vernieuwingsproces in beweging brengen. Tevens is hij voor het industriële MKB een vertrouwd adres voor het ontwikkelen, financieren en realiseren van projecten gericht op innovatie, verbeteren en uitvinden. 

Guus BorstGuus Borst, Airbus Defence and Space Netherlands B.V.
Tel: 071 - 524 5143,
E-mail: g.borst@airbusDS.nl

Markten (technologieën): High Tech Materials, Systems Engineering, 3D Printing, Space, (opto)Mechanica, nanomaterialen

Door zijn praktische achtergrond, Leidsche instrumentmaker en mechatronicus, en jarenlange ervaring aan de uitvoerende kant van Airbus, is Guus Borst goed in staat de mogelijkheden en beperkingen te zien van materialen en producten, en kan hij goed inschatten welke kosten er gemoeid zijn met het maken en kwalificeren van (ruimtevaart) producten. Ook begeleiding bij de industrialisatie van de productieprocessen en nieuwe productietechnologieën (3D printen), evenals systematische ontwerpkeuzes en kostenanalyses maken, behoren tot zijn expertise. Door zijn ervaring met wat er fout gaat in de productie/test fase en zijn nieuwsgierigheid of het ook beter kan, is hij zich met het ontwerp en later de (opto-mechanische) system-engineering van producten gaan bezighouden. Tevens begeleidt hij het creatieve proces van concepten die technisch te realiseren zijn en marktpotentie hebben.

Marloes van PutMarloes van Put, Airbus Defence and Space Netherlands B.V.
Tel: 06 - 1192 9998
E-mail: m.van.put@airbusDS.nl

Markten (technologieën): High tech technologie hardware in vrijwel alle markten/sectoren

Met een achtergrond in zowel Industrieel Ontwerpen als Materiaalkunde is Marloes in staat om een wetenschappelijke/technische mindset te combineren met strategische productontwikkeling. In 2013 studeerde ze cum laude af aan de Technische Universiteit Delft, waarna ze engineering- en managementervaring opdeed bij onderzoeksinstituut TNO en Airbus Defence and Space. Ze leidde verschillende multidisciplinaire, internationale projectteams om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Marloes is getraind in - en maakt gebruik van - zowel traditionele 'waterval'-achtige ontwikkelmethoden als scrum, lean en agile design thinking principes. Als InnovatieMakelaar wil Marloes het MKB ondersteunen bij de overgang van een eerste idee naar een succesvol, gecommercialiseerd product of systeem in de kortst mogelijke tijd en tegen zo laag mogelijke kosten.

Matthijs van der KooijMatthijs van der Kooij, Airbus Defence and Space Netherlands B.V.
Tel: 06 - 1137 3109
E-mail: m.vd.kooij@airbusDS.nl

Markten (technologieën): Aeronautics, ICT, Security, Smart Industry, Space, Systems Engineering

Matthijs van der Kooij is momenteel werkzaam als business developer in het innovatieteam bij de ruimtevaart afdeling van Airbus Nederland, waar hij ideeën uitwerkt tot nieuwe producten. Met een achtergrond als technische informaticus heeft hij ruime ervaring opgebouwd met het ontwikkeling van verschillende typen software, waaronder embedded/real-time, simulatie, beeldverwerking en kunstmatige intelligentie. Mede door zijn analytische, gestructureerde en coöperatieve aanpak, is zijn kracht om ideeën of innovaties met software componenten verder te brengen. Denk hierbij aan het opzetten en uitwerken van innovatietrajecten (challenges, design sprints, proof of concepts), marktonderzoeken, businessmodellen en (online) marketing campagnes.

Paul HieltjesPaul Hieltjes, Hieltjes Innovation B.V.
Tel: 06 - 5258 9112
E-mail: paul@hieltjesinnovation.nl

Markten (technologieën): Advanced Instrumentation, Electronics, Embedded Systems

Paul Hieltjes heeft vele jaren ervaring op het gebied van innovatie en productontwikkeling in de sectoren Advanced Instrumentation, Electronics en Embedded Systems. Hij ondersteunt ondernemers met kennis over deze technologieën en markten, en beheerst verschillende innovatiemethodieken om tot innovatie en ontwikkeling te komen van een product of bedrijf. Het doel hierbij kan bijvoorbeeld zijn een nieuw product markt klaar maken (TRL niveau), het bepalen van een marketingstrategie of het opzetten van een samenwerking. Paul brengt hiervoor een breed netwerk van hightech bedrijven en kennisinstellingen met zich mee. Maar ook bij de implementatie van groeistrategieën gebaseerd op nieuwe producten, markten en processen, helpt hij mee om samen een kwalitatief sterke interne organisatie op te zetten.

Xander PieterseXander Pieterse, Vereniging FME
Tel: 06 - 5153 3620
E-mail: xander.pieterse@fme.nl

Markten (technologieën): Smart Industry, Advanced Instrumentation en Printing

Xander Pieterse is een ervaren business consultant in business development en finance. Hij helpt bij bedrijfskundige vraagstukken ten aanzien van innovatie, haar toepassing, marktgang, opschaling van MKB. Dit kan gedurende het hele traject zijn maar ook bij delen daarvan. Denk hierbij aan samenwerking (binnen of buiten het bedrijf), opzetten van businesscases, maken van businessplannen, bouwen van projecten, oplossen financiële en beheersmatige vraagstukken, verbinden van innovatie met maatschappelijke opgaven en netwerken, consortia bouwen, opzetten/uitwerken plannen voor internationalisering, hulp bieden bij vinden en aanvragen van funding.