MIT-Regeling voor MKB

Holland High Tech (TKI HTSM) helpt high tech MKB innoveren binnen de kennis- en innovatieagenda’s in het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid. De RVO-regeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. RVO biedt hiervoor verschillende instrumenten, waarvan Holland High Tech twee instrumenten faciliteert voor de high tech sector;

  • NetwerkActiviteiten (NA)
  • InnovatieMakelaar (IM)

Zowel de NetwerkActiviteiten als innovatieadviesdiensten door InnovatieMakelaars dienen te passen in één van de roadmaps van de Kennis- en Innovatieagenda, danwel in de KIA ICT.

MIT-proces

Regeling NetwerkActiviteiten (NA)

Netwerkactiviteiten kunnen bestaan uit: masterclasses, workshops of conferenties om kennisdeling en netwerkvorming tussen MKB-ondernemers te bevorderen. De NetwerkActiviteit zelf én de resultaten (presentaties, kennisdocumenten, inzichten) dienen voor alle MKB toegankelijk te zijn. Voor NetwerkActiviteiten hanteert TKI HTSM een benodigde akkoord-verklaring van een roadmap-trekker.

Regeling InnovatieMakelaars (IM)

TKI HTSM stelt via deze regeling MKB in staat kosteloos gebruik te maken van innovatieadviesdiensten van aan TKI HTSM verbonden InnovatieMakelaars. Het type advies kan de volgende diensten omvatten: consulting en bijstand op het gebied van kennisoverdracht; verwerving, bescherming en exploitatie van immateriële activa; het gebruik van standaarden en regels waarin deze zijn vastgelegd. 

De door TKI HTSM aangeboden adviezen zijn gericht op innovatie van producten, processen of diensten; het verlenen van technologische bijstand of diensten voor het overdragen van technologie. Hierbij is een directe koppeling aan één MKB verplicht. Deze MKB wordt bij afrekening bij naam genoemd. Indirect advies is niet toegestaan, zoals meeschrijven aan innovatieagenda’s, deelname aan symposia of adviezen aan andere klanten dan MKB.

Aanvraag indienen

Indien u gebruik wilt maken van de MIT IM-regeling, kunt u een aanvraag doen via onderstaand formulier.

Aanvraagformulier MIT IM-regeling

Contact

Voor meer informatie over de diensten en procedure kunt u contact opnemen met Petra Wicherink, MIT-functionaris Holland High Tech, via MIT@hollandhightech.nl. Ook kunt u informatie inwinnen bij onderstaande InnovatieMakelaars.

InnovatieMakelaars (IM)


Aad NalesAad Nales, Almende B.V.

Markten (technologieën)
Robotica, IT, (systeem) Digitalisering

Meer info


Arjan de BruinArjan de Bruin, Innovation BV

Markten (technologieën)
Metaalverwerking, kunststofverwerking, oppervlaktebehandelaars, procesindustrie, veiligheid, onderhoud & inspectie, sensorprocessen

Meer info


Guus BorstGuus Borst, Airbus Defence and Space Netherlands B.V.

Markten (technologieën)
High Tech Materials, Systems Engineering, 3D Printing, Space, (opto)Mechanica, nanomaterialen

Meer info


Marloes van PutMarloes van Put, Airbus Defence and Space Netherlands B.V.

Markten (technologieën)
High tech technologie hardware in vrijwel alle markten/sectoren

Meer info


Matthijs van der KooijMatthijs van der Kooij, Airbus Defence and Space Netherlands B.V.

Markten (technologieën)
Aeronautics, ICT, Security, Smart Industry, Space, Systems Engineering​​​​

Meer info


Paul HieltjesPaul Hieltjes, Hieltjes Innovation B.V.

Markten (technologieën)
Advanced Instrumentation, Electronics, Embedded Systems

Meer info


Xander PieterseXander Pieterse, Vereniging FME

Markten (technologieën)
Advanced Instrumentation, Electronics, Embedded Systems

Meer info