photonics

KIA Sleuteltechnologieën

KIA Sleuteltechnologieën 2020-2023 en bijlagen:

KIA-Sleuteltechnologieën 2020-2023KIA-ST - Bijlage A - Kennis- & InnovatievragenKIA-ST - Bijlage B - Meerjarenprogramma's (MJP's) overzicht KIA-ST KIA-ST - Bijlage D - Sleutelmethodologieën (KEM’s) voor missiegedreven innovatie

Bijlage C - MJP's voorstellen:

01 MJP Fenotype-Genotype-Prototype02 MJP Building Blocks of Life (cellulaire systemen) 03 MJP Veredeling 2.0: Exploreren, exploiteren en combineren van genomen04 MJP High Tech to Feed the World (HT2FtW) 05 MJP Directe conversie zonne-energie voor een circulaire economie06 MJP Verbetering van de fotosynthese-efficientie 07 MJP Nationale Agenda Quantumtechnologie09 MJP Nano-contamination control 10 MJP Nano4Society 13 MJP Smart personalized food and medicine 14 MJP Maatschappelijke gewenste en veilige biotechnologische toepassingen (Safe-by-Design)16 MJP MedTech verbetert uitkomsten voor patiënten en verlicht inzicht van zorgpersoneel17 MJP Biomedical Engineering for Health18 MPJ_Flexible Electronics20 MJP Beyond 5G (Future Networks and Services)21 MJP Photonics for Society22 MJP Intergrated Photonics23 MJP Light & Intelligent Lighting24 MJP Chip Integration Technology Center (CITC) 25 MJP Halfgeleider Fabricage Apparatuur26 MJP Systeemarchitectuur en Systeemingtegratie27 MJP Composiet30 MJP Industry 4.0 for the Built Environment32 MJP Materials Innovations33 MJP Duurzame Chemische Industrie door Gesloten Kringlopen (Circulaire plastics) 34 MJP Smart Industry38 MJP Batteries of the Future41 MJP Duurzame Luchtvaart. Ontwikkeling Hybride Elektrisch Vliegen42 MJP Maritieme Sleuteltechnologieën44 MJP Nationaal Artificiële Intelligentie (AI) Onderzoekscentrum45 MJP Nederland Werkt in Slimme Ketens aan Artificiële Intelligentie (AI)48 MJP AI enabled Electronic Components & Systems addressing societal solutions49 MJP Ruimtevaart (gebruik van de Ruimte)54 MJP Blockchain55 MJP Cybersecurity - Digitale Veiligheid en Privacy56 MJP Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM) en  Industriële Electrificatie58 MJP Biorizon (bio-aromaten)59 MJP Climate Proof Chemistry70 MJP Katalyse en procestechnologie71 MJP Meet en Detectietechnologie (M&D)72 MJP Evidence Based Sensing (EBS)73 MJP Soft Advanced Materials (SAM)82 MJP Materialen - made in Holland84 MJP Dutch contribution to International Big Science Facilities86 MJP BRIDGE (Life Sciences Technologies)87 MJP Vitality Lifestyle and Ageing-in-place for people with (early) dementia in Smart Cities.88 MJP D-ART: D-RACE Advanced Radar Technology89 MJP Technology for smart, safe and green mobility90 MJP Advanced Research Center for Nanolithography92 MJP Medische Isotopen93 MJP Photovoltaic Technology (Solliance)