HiTMaT

HiTMaT Call

Om het belang van hightech innovatie in de maatschappelijke thema's en missies duidelijk te maken én aan te jagen organiseert Topsector HTSM jaarlijks de HiTMaT Call, een stimuleringsprogramma om consortia te inspireren tot kansrijke hightech oplossingen in PPS onderzoeksprogramma's.

Van Cybersecurity tot circulair bouwen

Onderwerpen die in de onderzoeksvoorstellen aan bod komen zijn onder andere cybersecurity by design, ultrasone hersenmodulatie, optimalisatie van verkeersdoorstroming in de stad, extractie van stikstof verbindingen uit dierlijke mest en eco-efficiënt en circulair bouwen.

HiTMaT Call 2021

De derde HiTMaT Call is geopend. De HiTMaT is een competitie tussen de beste R&D voorstellen voor high tech PPS die oplossingen bieden voor de maatschappelijke thema’s en missies van Nederland. 

Tussen 6 april en 18 mei kunnen onderzoeksvoorstellen voor de HiTMaT call 2021 ingediend worden. In de HiTMaT kunnen publiek-private samenwerkingen 25.000 euro 'kiemgeld' winnen voor een onderzoek naar high tech innovaties als oplossing voor maatschappelijke uitdagingen en missies. In geval de ondernemer een MKB-onderneming vertegenwoordigt die een substantiële rol vervult in dit samenwerkingsproject, kan een extra budget worden aangevraagd van maximaal € 10.000 (voor de onderzoeksorganisatie).

In 2020 zijn 60 onderzoeksvoorstellen ingediend, waarvan er 15 genomineerd zijn en uiteindelijk 10 projecten €25.000 kiemgeld wonnen. Wie heeft er dit jaar de beste ideeën? 

De HiTMaT call 2021 is gesloten. U kon voorstellen indienen tot 18 mei, 14:00 uur CEST. Nadere informatie volgt in de zomerperiode.

Download HiTMaT 2021 brochure

Lees Q&A (Nederlands)

Read Q&A (English)

HiTMaT 2019 en 2020

Na een voorzichtige start in 2019 hebben we in 2020 maar liefst 60 projectvoorstellen ontvangen van wetenschappers uit bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties. Vijf expertcommissies selecteerden 15 voorstellen als finalisten van editie 2020. Op woensdag 7 oktober 2020 presenteerden de 15 finalisten hun onderzoeksvoorstel. De bekendmaking van de 10 prijswinnaars vond plaats tijdens het Najaarsevent op 30 oktober 2020. Deze winnaars krijgen een bedrag van € 25.000 aan kiem-geld voor een publiek-privaat samenwerkingsproject waarin hun hightech onderzoeksinnovatie verbonden wordt aan een van de 5 maatschappelijke thema’s (Gezondheid en zorg, Klimaat en Circulaire Economie, Veiligheid, Mobiliteit, Landbouw, Water en Voedsel).

Overzicht projectvoorstellen 2020

Overzicht winnaars 2020

Overzicht winnaars 2019

 

Commissie van experts

Vijf thematische commissies hebben zich gebogen over de in totaal 60 voorstellen die in de HiTMat 2020 ronde zijn ingediend. De commissies, bestaande uit vertegenwoordigers van de HTSM roadmaps en onderzoeksinstellingen, hebben de voorstellen beoordeeld op basis van vier criteria:

• Kwaliteit van het projectplan en mate van bijdrage aan thema’s en roadmaps
• Kwaliteit van het consortium
• Originaliteit
• Potentiële maatschappelijke en/of economische impact

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans van der Wel: frans.van.der.wel@hollandhightech.nl, 06 83 30 26 71.

Achtergrond van de Call

Het TKI HTSM en de topsector HTSM hebben in hun KIA 2018-2021 per maatschappelijk thema de innovatie-uitdagingen op een rij gezet. Deze thema’s relateren aan het nieuwe missie-gedreven overheidsbeleid waarin maatschappelijk relevante thema’s in missies en kennis-innovatie-agenda’s (KIA’s) worden vormgegeven.

HiTMaT staat voor: Connecting High Tech pps in Maatschappelijke Thema’s. 

Indieners van een projectvoorstel maken kans op een bedrag van € 25.000 aan kiem-geld voor een publiek-privaat samenwerkingsproject waarin hun hightech onderzoeksinnovatie verbonden wordt aan een van de 5 maatschappelijke thema’s. In het publiek-privaat samenwerkingsproject moeten minimaal één onderzoeksinstelling (hoofdaanvrager) en één ondernemer samenwerken. Financiering wordt toegekend voor één jaar. 

focus hitmat call