Technohub MIRA
human capital
Smart Industry
Systems Engineering

Technohub MIRA brengt medewerker en robot dichter bij elkaar

De inzet van robots biedt kansen voor het tekort aan assemblage medewerkers, maar zorgt ook voor verandering van werkzaamheden. Om medewerkers bewust te maken van die verandering en klaar te stomen voor een nieuwe manier van werken, starten bedrijven, technologiepartijen en kennisinstellingen in Oost-Nederland de Technohub MIRA. In een nieuwe, hybride leeromgeving staat het werken met robots in de maakindustrie centraal.

Hybride leeromgeving

De Technohub Modulaire opzet voor Industriële Robotisering in Assemblage werkzaamheden (MIRA) heeft als doelstelling medewerkers bewust te maken van hoe robots ondersteunend kunnen zijn bij assemblage werkzaamheden. Binnen het project kunnen zij in een hybride leervorm kennismaken met nieuwe technieken en de inzet van robots. Nederland vergrijst en assemblagemedewerkers worden schaars. Robotisering is een oplossing, maar hoe beïnvloedt dit de medewerker? Juist die vraag staat centraal in Technohub MIRA.

Binnen het project wordt onderzoek gedaan naar nieuwe technieken, zodat bedrijven en medewerkers gezamenlijk een effectieve inzet van robots kunnen nastreven. Een robot heeft bijvoorbeeld niet de hand-oog coördinatie die een medewerker wel heeft. Waar kan de medewerker juist die kwaliteiten op inzetten en welke handelingen kan de robot doen? De betrokken partners willen een gezamenlijke leeromgeving ontwikkelen waar bedrijven en hun medewerkers deze nieuwe manier van werken kunnen leren.

human capital
Smart Industry
Systems Engineering