Duitslandplan
internationaal

HTSM partners bundelen krachten in Duitslandplan

De partners van de topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM) bundelen hun kennis en krachten in een gezamenlijk Duitslandplan om nauwer samen te werken met Duitsland. Niet alleen als handelspartner, maar juist ook als technologie- en innovatiepartner. Het plan is een aanzet voor een meerjarige hightech programmering Nederland-Duitsland, en is vandaag gepubliceerd. Meteen naar het HTSM Duitslandplan

De ambitie van de topsector HTSM is om de komende jaren een groeistap te maken. Naast handelspartner van Duitsland ook technologie- en innovatiepartner voor Duitsland te zijn. Marc Hendrikse, boegbeeld van de topsector HTSM, hierover: ‘Duitsland is het grootste exportland voor Nederland. Nederland wil er nu voor zorgen dat Duitsland ook op het gebied van innovatie voor Nederland kiest en niet voor andere landen.’

Voor die groeistap is nu het moment. De traditionele industrie in Duitsland ondervindt veranderingen. En Duitsland kan ondersteuning gebruiken bij grote maatschappelijke omwentelingen zoals de Energiewende en Digitalisierung. Carina Weijma, plaatsvervangend trekker HTSM internationaal: ‘Duitsland vindt de Nederlandse systeemkennis belangrijk en waardeert de Nederlandse cultuur van experimenteren, het publiek-privaat samenwerken en de praktische uitwerkingen zoals bijvoorbeeld in fieldlabs. Als Duitsland de focus legt op technologische groei, kan de Nederlandse hightech sector de toepassingen hiervoor ondersteunen.’

In het Duitslandplan staat het woord ‘samen’ centraal. Aan de ene kant door de onderlinge afstemming tussen de Nederlandse hightech branches te vergroten, en aan de andere kant door steeds vaker samen met Duitse partners aan projecten te werken op gebieden waar Nederland en Duitsland elkaar kunnen versterken.

Het plan toont diverse voorbeelden van technologieën waar de Nederlandse hightech branche al ver mee is. Neem slimme laadpalen en het teruggeven van energie aan het grid. Of de nauwe samenwerking binnen het Nederlandse composietencluster op lichtgewicht materialen, nodig voor de automotive en de lucht- en ruimtevaartindustrie.
Lees ook de andere voorbeelden en bekijk de Duitsland-kaart met de kansrijke handelsregio’s. PDF Duitslandplan

DL kaartje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTSM partners

De volgende hightech netwerkorganisaties werken nauw samen voor de doelstellingen zoals in het HTSM Duitslandplan omschreven: AutomotiveNL, Brainport Industries, CompositesNL, FME, Holland Semiconductors, Metaalunie, MinacNed, Netherlands Aerospace Group, NL Space en PhotonicsNL. Samenwerking gebeurt in afstemming en publiek-private samenwerking met het Smart Industry Programma, de Nederlandse ICT sector, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Innovatieraad van de ambassade in Berlijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carina Weijma, plaatsvervangend trekker internationaal.

Meer weten over technologie & innovatiepartner Duitsland?

Kom dan naar het Holland High Tech Voorjaarsevenement op woensdag 25 maart. Centraal staan de business kansen in Duitsland op het gebied van energie en digitalisering.

 
internationaal