HiTMaT winnaars
HiTMaT
Climate
Health
Mobility
Security
Sustainability
Advanced Instrumentation
Aeronautics
Automotive
Electronics
Healthcare
High Tech Materials
Lighting
Nanotechnology
Photonics
Printing
Security
Semiconductor Equipment
Smart Industry
Space
Systems Engineering

Hightech innovatieprojecten winnen kiemgeld voor ontwikkeling

Holland High Tech organiseert voor het tweede jaar op rij de HITMAT Call. Dit succesvolle stimuleringsprogramma motiveert en financiert innovatieprojecten die door onderzoekers en bedrijfsleven samen zijn ontwikkeld als opmaat naar meerjarige onderzoeksprogramma’s. De onderwerpen van de tien projecten die 25.000 euro kiemgeld winnen variëren van designer bloedvaten tot groene stroom en landbouw in één, en van ultrasone hersenmodulatie tot drones die metalen bruggen op veiligheid controleren. 

In 2020 zijn in totaal 60 projectvoorstellen ontvangen. Alle projecten passen bij de maatschappelijke uitdagingen van het missiegedreven topsectorenbeleid. Vijf expertcommissies selecteerden 10 voorstellen die het kiemgeld ontvangen voor een publiek-privaat samenwerkingsproject waarin hun hightech onderzoeksinnovatie verbonden wordt aan één van de vijf maatschappelijke thema’s.

Winnaars 2020

De winnaars werden bekendgemaakt tijdens het online Holland High Tech Najaarsevenement (video). Klik hier voor video van HiTMaT


healthGezondheid en Zorg


climateKlimaat en Circulaire Economie


VeiligheidVeiligheid


MobiliteitMobiliteit


Landbouw, Water en VoedselLandbouw, Water en Voedsel


HiTMaT

De HITMAT Call (Hightech voor Maatschappelijke Thema's) is een stimuleringsprogramma van Holland High Tech om hightech innovaties voor maatschappelijke thema's en missies aan te jagen. Het doel is om publiek-private onderzoeksprogramma’s voor kansrijke hightech oplossingen versneld te ontwikkelen door het beschikbaar stellen van kiemgelden.

Lees meer >>


 

HiTMaT
Climate
Health
Mobility
Security
Sustainability
Advanced Instrumentation
Aeronautics
Automotive
Electronics
Healthcare
High Tech Materials
Lighting
Nanotechnology
Photonics
Printing
Security
Semiconductor Equipment
Smart Industry
Space
Systems Engineering