Climate
Health
Mobility
Security
Sustainability

Flinke vertraging voor PPS-toeslagprojecten

2020: het was een bewogen jaar, ook voor alle PPS-toeslagprojecten. Laboratoria gingen dicht, reizen van en naar het buitenland (en daarmee aanstellingen van onderzoekspersoneel) was niet mogelijk, private partijen konden toezeggingen aan samenwerkingsonderzoek niet meer nakomen, en mensen waren langdurig ziek want ook onderzoekers kunnen COVID-19 oplopen.

Enquête: veel belemmeringen en vertraging

In een enquête gaven 46 projecten - mede gefinancierd met HTSM PPS-toeslag - aan te kampen met beperkingen en 76% daarvan liep daardoor vertragingen op. Kortom: de COVID-19 crisis levert ook HTSM PPS-projecten veel belemmeringen, net zoals zij veel andere innovatie ontwikkelingen treft.

 

CirkeldiagramCirkeldiagram

 

Door uitstel konden projecten toch doorgaan

Terugkijkend op afgelopen jaar valt de impact op deze PPS-toeslagprojecten gelukkig mee. Dat is te danken aan de grote creativiteit van de projectuitvoerders én aan de flexibiliteit van het ministerie van EZK en aan RVO. De landelijke overheid kwam al snel met een coulance regel; wanneer projecten gefinancierd in 2014, 2015 en 2016 aantoonbaar vertraging opliepen door COVID-19, werden deze in beschouwing genomen voor een uitstel van maximaal 6 maanden.

Twee typen beperkingen

De PPS-toeslagprojecten hebben grofweg te maken met twee typen beperkingen. In de ene categorie vinden we relatief nieuwe projecten die gefinancierd worden uit relatief recente programmatoeslagjaren (2017 – 2019), met problemen door aanstellingen, reisbeperkingen en lab-sluitingen. Omdat de aanwendingstermijn van de middelen nog een aantal jaren doorloopt kan de opgelopen vertraging daar nog ingehaald worden en wordt daarvoor nog geen uitstel beschouwd.

De andere categorie betreft projecten die gefinancierd worden uit programmatoeslagjaren 2014 – 2016 met een geplande einddatum in 2021. Een substantieel deel van deze HTSM toeslag projecten wordt in Europees verband uitgevoerd, zoals projecten in de luchtvaartindustrie. In deze projecten zit vaak deels ook Europese financiering, waarvoor vanuit de Europese partners ook vaak uitstel al toegezegd is.

Creatieve oplossingen

RVO heeft een sterke voorkeur om projecten uit de ‘oudste’ toeslagjaren niet te verlengen, omdat deze HTSM projecten al een uitgestelde einddatum hadden. Dit heeft de projectuitvoerders gedwongen tot creatieve oplossingen, zoals wisselen van afgeronde projecten uit nieuwere toeslagjaren met vertraagde projecten uit oudere toeslagjaren. Hierdoor kunnen – tot nu toe - alle geplande PPS-toeslagprojecten toch doorgang vinden en zijn er de facto nul projecten die vroegtijdig gestaakt zijn. Een klein succesje in deze moeilijke COVID-19 tijd.
 

Climate
Health
Mobility
Security
Sustainability