Eindhoven Engine - Maarten Steinbuch

Eindhoven Engine - connecting innovative minds

Eindhoven Engine - de nieuwe innovatieversneller op de TU/e Campus - biedt samenwerkingsverbanden die zich richten op nieuwe oplossingen voor regionale maatschappelijke vraagstukken de mogelijkheid een project in te dienen via de Eindhoven Engine OpenCall 2019.

OpenCall 2019

Vanaf de tweede helft van juni is het mogelijk een project in te dienen via de Eindhoven Engine OpenCall 2019. In deze oproep kunnen consortia projectvoorstellen indienen voor nieuwe projecten die gericht zijn op oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid, energie, mobiliteit, agrofood en/of veiligheid en die in lijn zijn met de missie en ambitie van Eindhoven Engine. De oproep kan interessant en relevant zijn voor onderzoekers en professionals in verschillende disciplines zoals technische, sociale en gedragswetenschappen uit zowel de industrie als de academische wereld. Lees binnenkort meer over de kaders, regels en procedure van een Call aanvraag op de website van Eindhoven Engine.

De ambitie van Eindhoven Engine

Eindhoven Engine ambieert de innovatie in de Brainport Regio te versnellen via uitdagend onderzoek in haar publiek-private onderzoeksfaciliteit op de TU/e Campus. Teams van de meest getalenteerde onderzoekers uit het bedrijfsleven en studenten uit de regio Eindhoven zullen samenwerken in Eindhoven Engine onderzoeksprogramma's om baanbrekende technologische oplossingen te leveren.

Teams op colocatie

Multidisciplinaire en cross-organisatorische teams werken samen in colocatie in de Eindhoven Engine werkomgeving. De colocatie is een essentieel en substantieel onderdeel van het project, noodzakelijk voor het versnellen van innovaties in de projecten en het verkorten van de time-to-market. De projecten worden uitgevoerd door consortia met belangrijke industriële partners, MKB en kennisinstellingen als Fontys, TU/e en TNO.

Eindhoven Engine consortia krijgen een technologische signatuur en worden gevormd rond kernpartners die hun wortels en thuisbasis hebben in het Brainport ecosysteem. De consortia zullen zich daarom richten op nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid, energie, mobiliteit, agrofood en/of veiligheid.

Engine Academy

Inspirerende en uitdagende 'moon-shot' doelen met bijbehorende deadlines zijn essentieel, evenals een optimale selectie van teamleden, die samenwerken in een inspirerende werk- en ontmoetingsruimte die de gezamenlijke uitvoering van hun innovatieprojecten stimuleert en faciliteert. De Engine Academy gaat zich richten op het optimaliseren van individuele groei, teamprestaties en de daaruit voortvloeiende output en impact.

Kijk en lees meer over Eindhoven Engine op eindhovenengine.nl.