Internationalisering

De Nederlandse hightechsector concurreert op mondiale schaal en richt zich op de ontwikkelingen in de wereldmarkt. Er liggen voor de Nederlandse hightechsector volop kansen in Duitsland, Frankrijk, China, (Taiwan), de Verenigde Staten, Korea, Japan, Brazilië, India, Israël, Singapore, Turkije en België. Deze landen investeren fors in (hightech) productiefaciliteiten, kennis, innovatie en infrastructuur.

 

De internationaliseringsstrategie van de topsector HTSM heeft vier hoofdthema’s: het benutten van groeikansen (met focus op specifiek benoemde doellanden), technologische samenwerking (zowel nationaal als internationaal), strategische acquisitie (aantrekken en versterken van buitenlandse, kennisintensieve investeringen in Nederland) en human capital (het aantrekken van buitenlandse studenten en kenniswerkers).

 

Intensievere samenwerking en betere afstemming tussen de activiteiten van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven vergroot het internationale succes van de Nederlandse hightechsector in het buitenland. Met steun van buitenlandse posten/ambassades worden per land focusgebieden voor de Nederlandse hightechsector aangemerkt. De plannen van de HTSM roadmaps zijn daarbij leidend voor het bepalen van de jaarlijkse actielijst ‘rolling agenda’ per land.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar ....

 

Documenten

 

 

Holland High Tech Toolkit

 

 

Delen:
TwitterLinkedIn