Roadmaps

Voor iedere roadmap binnen de topsector HTSM is een kernteam benoemd met een trekker vanuit het bedrijfsleven en vaste aanspreekpunten vanuit de publieke sector. De kernteams zijn verantwoordelijk voor de programmering van hun roadmap en voor brede participatie van alle belanghebbenden. Innovatieve mkb-ondernemers, leidende wetenschappers, en de partners van Holland High Tech worden daar uitdrukkelijk bij betrokken.

De kernteams zijn te vinden op de afzonderlijke roadmappagina's (zie submenu).

Delen:
TwitterLinkedIn