Lectorposities

Regieorgaan SIA stimuleert het leggen van verbindingen tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek om innovatie te versnellen en bij te dragen aan de human capital agenda. Hiervoor zet het regieorgaan onder andere de regeling Lectorposities bij de NWO-Instituten (L•INT) in. Met L•INT kan een lector naast een aanstelling bij een hogeschool aan de slag bij een NWO-instituut voor een periode van twee jaar, met perspectief op vier jaar.

 

Meer informatie en aanvragen
De subsidieregeling voorziet in één lector per instituut. Hogeschool en instituut dragen 'in kind' bij. Ze gaan een samenwerking aan die aansluit bij beider onderzoekagenda’s,  is ingebed in hun onderzoeksactiviteiten en die aansluit bij de topsectoragenda. Private partijen (mkb-bedrijven) sluiten aan. De call for proposals voor L•INT is doorlopend, maar sluit op 26 november 2019, 14.00 uur.

 

Ga voor meer informatie en aanvragen naar de website van Regieorgaan SIA

Delen:
TwitterLinkedIn