Commissie Elektrochemische Conversie en Materialen van start

In de duurzame samenleving van de toekomst vormen elektronen opgewekt via zonnecellen en windturbines de primaire energiebron. De energie- en chemiesector staan aan de vooravond van een grote transitie om deze op de toekomst gerichte CO2-arme samenleving mogelijk te maken. Nieuwe materialen zijn nodig voor de in te zetten elektrochemische processen. Om verdere samenwerking en intensivering te faciliteren hebben de topsectoren Energie, Chemie en High Tech Systemen en Materialen een gezamenlijke commissie ingesteld met experts uit bedrijfsleven en wetenschap. De Commissie Elektrochemische Conversie en Materialen stelt een gemeenschappelijke visie op voor deze transitie en geeft daarmee de aftrap voor een nationale aanpak.

 

Adviescommissie Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM)

prof. dr. ir. Richard van de Sanden (DIFFER), voorzitter Plasma & Materials Processing

dr. Peter Bouwman (Hyet), CTO Hydrogen Efficiency Technologies

prof. dr. Bernard Dam (TU Delft), Materials for Energy Conversion & Storage

dr. ir. Earl Goetheer (TNO), Principle scientist Sustainable Process & Energy Systems

prof. dr. Gert-Jan Gruter (Avantium), Chief Technology Officer

prof. dr. Petra de Jongh (Universiteit Utrecht), Inorganic Chemistry & Catalysis

prof. dr. Marc Koper (Universiteit Leiden), Elektrochemie

prof. dr. Guido Mul (Universiteit Twente), Photocatalytic synthesis

dr. Alexander van der Made (Shell), Principal Scientist Future Energy Technologies

dr. ir. John van der Schaaf (TU/e) , Chemical reactor engineering

drs. Marco Waas (AkzoNobel), Director RD&I and Technology Industrial Chemicals

dr. ir. Hans van der Weijde (Tata Steel), Programmamanager Elektrochemie en CO2-reductie

dr. ir. Wim Willeboer (RWE), Strategic Engineer Process Technology

 

De commissie gaat aan de slag met een breed bestuurlijk mandaat van betrokken topsectoren. Ook NWO en TO2 zijn geconsulteerd. De commissie wordt gevraagd haar visie te klankborden met de TKI’s van de betrokken topsectoren en een bredere groep met diverse innovatie en bestuurskundigen en governance-experts. Het tussenresultaat bespreekt de commissie tijdens een tweede themadag op vrijdag 16 juni aanstaande vanaf 12:00 uur te Den Haag. U kunt zich hier aanmelden.

 

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de betrokken secretarissen via ....

 

 

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn