Mooi initiatief om kansen in de Fotonica te versnellen: Nationale Agenda Fotonica

Nederland heeft internationaal een sterke positie in het toepassen van fotonica. Deze innovatieve lichttechnologie draagt bij aan de oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in ICT, de maakindustrie, semicon, gezondheid, agri-food, milieu & energie.

 

Op 13 juli heeft Benno Oderkerk, voorzitter PhotonicsNL in Den Haag de Nationale Agenda Fotonica overhandigd aan Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Deze fotonica-agenda is mede op verzoek van het ministerie van EZK opgesteld door PhotonicsNL, Dutch Optics Centre van TNO en TU Delft en PhotonDelta. Samen met de agenda is ook het plan voor PhotonDelta, het publiek-private investerings- en onderzoeksprogramma rond fotonica, overhandigd. René Penning de Vries deed dit mede namens de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland.

 

Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken & Klimaat): “Fotonica is sneller en energiezuiniger dan traditionele elektronica. Daarom is dit een belangrijke sleuteltechnologie in ons Topsectorenbeleid. Fotonica gaat ons helpen maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Bijvoorbeeld omdat we met deze technologie betere diagnoses in de gezondheidszorg kunnen stellen en onze ondergrond gedetailleerder in kaart kunnen brengen. Nederlandse ondernemers lopen hierin nu al voorop, al bijna 300 bedrijven gebruiken deze technologie. Door in te zetten op fotonica zetten we in op de toekomst.”


Naar de Nationale Agenda Fotonica

 

Meer achtergrondinformatie over Fotonica in Nederland zie ook tno.nl

 

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn