Lucht- en ruimtevaart Nederland (LNR) trekker actieplan Hybride-Electrisch Vliegen

Lucht- en Ruimtevaart Nederland (LRN) is door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) gevraagd een trekkersrol te vervullen bij het opzetten van het actieplan Elektrische/Hybride Vliegen voor de internationale luchtvaart. Internationale luchtvaart moet in deze context gelezen worden als de grote commerciële luchtvaart (vluchten vertrekkende van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam etc. naar internationale bestemmingen). LRN moet het actieplan vóór 1 juli 2019 opleveren.

 

De aanpak

In de eerste maanden van dit jaar richt LRN zich vooral op het inventariseren van de relevante kennis en vaardigheden van de Nederlandse aerospace sector op dit gebied. Ook het vaststellen van mogelijke kennislacunes is een onderdeel van het onderzoek. Belangrijk is ook dat er nadrukkelijk buiten de eigen luchtvaartsector gezocht wordt naar kennis en productievaardigheden die Elektrisch/Hybride vliegen mogelijk moet maken. Met de vergaarde informatie kan LRN vervolgens  aan de slag met de opzet van een actieplan voor Elektrisch/Hybride vliegen zoals dat de komende jaren moet worden uitgerold om een vooraanstaande positie van de Nederlandse luchtvaartsector op dit gebied zeker te stellen. De actielijnen vormen ook de basis voor de lange termijn kennisontwikkeling. Een vergelijkbaar traject is uitgezet voor onze nationale luchthavens en de nationale (zgn. kleine) luchtvaart.

 

Nauwe afstemming met het veld

Vanzelfsprekend zal LRN nauw afstemmen met de partijen die de actieplannen voorbereiden voor de nationale luchthavens en -luchtvaart. Ook hier zoeken wij naar een wederzijdse versterking zodat Nederland over een aantal jaar daadwerkelijk koploper is bij het Elektrisch/Hybride vliegen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wilma Pronk via ....

Meer over LRN

Lucht- en Ruimtevaart Nederland (LRN) is een stichting, ontstaan door een krachtenbundeling van de belangrijkste partijen en organisaties uit de Nederlandse lucht- en ruimtevaart sector.

 

Lucht- en Ruimtevaart Nederland streeft ernaar deze Nederlandse industriële sector één gezicht en één stem te geven voor de communicatie richting de politiek en besluitvormende organen bij de Nederlandse overheid. Door krachten te bundelen krijgt het gezamenlijke belang in termen van innovatiekracht, werkgelegenheid en toegepaste technologie een extra dimensie. Om belangen ook vanuit werkgeversoptiek te waarborgen onderhoudt Lucht- en Ruimtevaart Nederland nauwe banden met de organisaties VNO/NCW, FME/CWM en MKB Nederland.

 

 

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn