HTSM roadmap Robotics zet robot van de toekomst op de agenda

Dennis Schipper (managing director Demcon) en Willem Endhoven (managing director van branchevereniging High Tech NL) hebben het initiatief genomen voor een  HTSM roadmap Robotics. Deze technologieroadmap - ontstaan vanuit het platform Holland Robotics - wordt deel van het pallet aan roadmaps binnen de topsector HTSM en zal functioneren in nauwe samenhang met de  Smart Industry agenda. Dennis Schipper (DS) en Willem Endhoven (WE) hebben een duidelijke visie op welke gebieden Nederland moet innoveren om concurrerend te blijven. Lees hier het interview.

Hoe is de roadmap ontstaan?
WE: Op verzoek van een aantal hightechbedrijven die lid zijn van High Tech NL is Holland Robotics in het leven geroepen en daarmee de basis voor deze roadmap gelegd. De roadmap is geïnspireerd op toekomstige behoefte aan robotica in de applicatiegebieden agrofood, medisch, logistiek en inspectie & maintenance.

Tot dusver bestond robotica niet als een aparte roadmap; het was een onderdeel van de Smart Industry agenda. De roadmap Robotics is echt vanuit het ecosysteem zelf voortgekomen omdat er een breed gevoelde behoefte was om samen te werken op robotica en ruimer te kijken dan het werkgebied van Smart Industry.


DS vult aan: Het belang van robotica is inmiddels zo gegroeid, zowel qua marktkansen als knowhow en technologie, dat het een eigen HTSM roadmap verdient. Ging het voorheen alleen om de inzet van bestaande robotica voor industriële toepassingen, nu gaat het ook om het ontwikkelen van zogenoemde servicerobots die ingezet kunnen worden in bijvoorbeeld een medische - of agrarische omgeving.

Welke partijen zitten er in de roadmap?
WE: De basis van de roadmap wordt gevormd door de founders van Holland Robotics; een mooie mix van kennisinstellingen en industrie met partijen die uiteenlopen van Philips, Demcon, Lely, Vanderlande en VDL tot de 4 technische universiteiten, RoboValley, de Vrije Universiteit Amsterdam, RijksUniversiteit Groningen, FME  en TNO. Inmiddels hebben ook vele andere partijen zich aangesloten bij Holland Robotics.

Wat lag er aan de basis om samen te werken?
DS: De redenen voor samenwerking waren ons in het buitenland te positioneren als één robotland, daarnaast om de robotcommunity in Nederland meer bij elkaar te brengen en ook op high level - als het gaat om de onderzoeksstrategie- samen te werken en keuzes te maken.

Wat wordt de agenda van de roadmap?
WE: De roadmap wil vier relevante applicatiegebieden op de agenda zetten met de focus op de uitdagingen met een laag TRL-niveau.  De gebieden die wij als kansrijk voor robotica betitelen zijn ‘agrofood robotica’, ‘medische robotica’, ‘logistieke robotica’ en ‘inspectie & maintenance’. Hier moet de wetenschap nu mee aan de slag gaan om straks niet vast te lopen in de verdere toepassingsfase.

Met dat vastlopen bedoel ik dat we bijvoorbeeld in staat moeten zijn om de robots zo te ontwikkelen dat ze slim genoeg zijn om zich moeiteloos tussen mensen voort te bewegen en te functioneren.  Dat betekent dat er voldoende ‘sensing’ in moet zitten om mensen te zien aankomen.  Ook is het belangrijk dat de robots makkelijk te bedienen zijn, zonder dat er al te veel technische knowhow voor nodig is. De vereisten om dit mogelijk te maken, vragen nog veel inspanningen de komende jaren.

DS daarover: Om een robot echt autonoom te laten opereren, op gelijk niveau van de mens of beter, moet je een robot een stuk intelligenter maken dan hij nu is. Een robot moet ook kunnen functioneren in een omgeving die nog niet bekend is en ook kunnen omgaan met omstandigheden die niet voorzien zijn. Neem bijvoorbeeld het inzetten van robots bij een tomatenoogst. Om dat vlekkeloos te laten verlopen, is nog veel onderzoekswerk te verzetten.

Heeft Nederland die expertise in huis?
DS: Ja, Nederland kent een lange traditie van het ontwikkelen van complexe machines. Met vakgebieden als system engineering en mechatronica onderscheiden we ons internationaal. Die kennis heb je nodig als basis. Vakgebieden die nu in opkomst zijn en belangrijk zijn er aan toe te voegen om robots autonoom te laten opereren zijn Artificial Intelligence en Sensor Fusion, oftewel het bij elkaar brengen van data om een beeld te kunnen vormen.

Waar liggen de kansen?
DS: Allereerst liggen er kansen op de maatschappelijke uitdagingen waar men wereldwijd tegenaan loopt. Neem de vergrijzing, en het tekort aan handen aan het bed en in het onderwijs.
Maar ook de veranderende wetgeving biedt kansen. Zo mogen werknemers omwille van veiligheid niet meer afdalen in gevaarlijke omgevingen als opslagsilo’s, reactievaten en kerncentrales. Een robot kan dat soort werk overnemen.
En dan heb je nog de kansen die er vanuit de technologie zelf op de ondernemer afkomen. Neem de scheepvaart, daar ligt een prachtige kans om het besturingssysteem autonoom te maken.

Wat zijn aandachtspunten volgens jullie waar Nederland rekening mee moet houden?
WE: De herkenning en erkenning dat een langetermijnfocus belangrijk is, is cruciaal. De hightechsector en ook de robotica zijn sectoren waar apparatuur en onderzoeksfaciliteiten kostbaar zijn en waar dus langetermijninvesteringen voor nodig zijn. Een overheid die dat herkent en dat dusdanig ondersteunt, is essentieel om internationaal positie te houden. We gaan ons er dan ook voor inzetten om een nationale robotica agenda, ondersteund door een HTSM roadmap Robotics, op de politieke agenda te krijgen.

Waar mogen we als Nederland trots op zijn?
WE: Landen als Singapore en Japan kijken bewonderend naar onze technologische knowhow. Die hebben we zoals Dennis net al aanstipte, te danken aan de ervaring die we de afgelopen twintig jaar hebben opgebouwd in mechatronica en de semiconductor industrie. Van die kennis hebben we nu profijt omdat deze ook gebruikt kan worden in de robotica.
Ook ons ecosysteem wordt aantrekkelijk gevonden. We zijn in Nederland behoorlijk goed in het delen van kennis. Je vindt bij ons een bloeiend klimaat van campussen, fieldlabs en labs waar publiek-privaat wordt samengewerkt. Health Valley vind ik daar een mooi voorbeeld van. Hier werken kennisinstellingen, midden- en grootbedrijf samen aan diverse gezondheidsvraagstukken. Met Health Valley kijken we bijvoorbeeld naar een samenwerking op het gebied van de medische robotica.
Die mix van kennis en kunde verzilveren we nu in mooie samenwerkingen, zoals bijvoorbeeld met concrete roboticaprojecten in Singapore. Ook daar kampen ze met dezelfde maatschappelijke problemen als wij, zoals vergrijzing en een tekort aan arbeidskrachten en wordt er uitgekeken naar adequate oplossingen vanuit de robotica. Vanuit Holland Robotics stimuleren we dit soort (internationale) samenwerkingen.

Tot slot: waar kunnen mensen terecht om nu al iets te weten te komen over jullie activiteiten?
DS: Neem vooral een kijkje op de website van Holland Robotics en kijk in onze agenda welke bijeenkomsten er de komende periode allemaal op stapel staan.

Over Holland Robotics
Holland Robotics is een landelijke robotica-community die de nationale samenwerking tussen wetenschap, industrie en robotica-entiteiten naar een hoger plan brengt. Met High Tech NL als aanjager, hebben de vier technische universiteiten, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen zich verenigd, samen met de grote industriële partijen Demcon, VDL Enabling Technologies Group, Philips, Lely en Vanderlande Industries.

Over Demcon
Demcon (600 medewerkers) ontwikkelt, produceert en levert technologie en innovatieve producten en systemen die oplossingen bieden voor de technische en maatschappelijke uitdagingen van klanten en eindgebruikers wereldwijd. De focusgebieden zijn hightech systems, medical systems, industrial systems & vision, optomechatronic systems en unmanned systems. Locaties van Demcon zijn Enschede, Best, Delft, Groningen, Oldenzaal en Münster (D).

Roadmaps Topsector HTSM
De Kennis en Innovatie Agenda voor HTSM bestaat uit roadmaps opgesteld door gezamenlijke teams uit de “gouden” driehoek  van bedrijfsleven, overheid en onderwijs- en kennisinstellingen. In iedere roadmap wordt ingegaan op zowel de maatschappelijke uitdagingen als de economische relevantie van het deelgebied. Actuele versies van alle roadmaps staan op deze pagina.

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn