Holland High Tech levert bijdrage aan succesvolle aanpak lerarentekort

Op maandag 29 januari presenteerde regio Zuidoost-Nederland in Eindhoven de resultaten én toekomstplannen voor een regionale aanpak van het (bètatechnisch) lerarentekort. OCW-ministers Slob en Van Engelshoven namen de plannen voor meer circulaire carrières in het onderwijs in ontvangst en zegden hun steun voor de regionale aanpak toe. Circulaire Carrières is een van de actielijnen uit de Human Capital Agenda van Holland High Tech. De organisatie heeft dit initiatief met succes bij diverse bedrijven in Zuid-Oost Nederland onder de aandacht gebracht.

 

Op de drukbezochte bijeenkomst waren vertegenwoordigers van het onderwijs, bedrijfsleven, regionale overheid, lerarenopleidingen en verschillende ministeries aanwezig. Naast de ervaringen uit de pilot kregen zij ook de uitkomsten van het onderwijsdrijfverenonderzoek gepresenteerd. Uit dat onderzoek blijkt dat 40% van de niet-leraren interesse heeft om les te geven, maar niet altijd fulltime en voor de rest van hun werkzame leven. 

 

“Om circulaire carrières mogelijk te maken hoeven we geen lange nota’s te schrijven, dat is gewoon een kwestie van doen”, stelde minister Van Engelshoven. Die handschoen pakten de regionale partners direct op: uit handen van Gerard Lenssen, directeur van de Pedagogisch Technische Hogeschool Fontys, ontvingen beide ministers de regionale aanpak met concrete vervolgstappen voor de toekomst,

 

Lees meer over de bijeenkomst

 

Contact

Wilt u meer weten over de Human Capital Agenda van Holland High Tech? Neem contact op met Coen de Graaf, Program Director Human Capital Topsector HTSM: ... of 06 - 238 893 11.

 

Downloads

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn