iris scan

KIA Veiligheid

Met het Missie-gedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (MTIB) heeft het kabinet een nieuwe aanpak voor de topsectoren en het innovatiebeleid geformuleerd. Economische kansen en maatschappelijke opgaves zijn in deze aanpak twee kanten van dezelfde medaille.

Het MTIB omvat 25 missies verdeeld over vier maatschappelijke thema's: Energietransitie en Duurzaamheid; Landbouw, Water en Voedsel; Gezondheid en Zorg; en Veiligheid. Sinds 2019 werken de topsectoren samen aan Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA's) voor ieder maatschappelijk thema en voor sleuteltechnologieën en maatschappelijk verdienvermogen als onderliggende thema's.

KIA Veiligheid

TKI HTSM coördineert ook de uitvoering van de KIA Veiligheid. Het kernteam KIA-Veiligheid ziet hier toe op inhoudelijke uitvoering. 

Download KIA Veiligheid

KIA Veiligheid - oktober 2019