corona news

Corona ...

Een kleine greep uit het nieuws rondom corona:

Publieke investeringen vergroten economische groei en toekomstige welvaart. Kabinet lanceert Nationaal Groeifonds.

07-09-2020: Het kabinet gaat de komende vijf jaar 20 miljard euro investeren in de Nederlandse economie. Dat maakten ministers Hoekstra (Financiën) en Wiebes (Economische Zaken) vandaag bekend. Het doel is om het toekomstige verdienvermogen van Nederland te versterken.
Lees meer.

Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

28-08-2020: De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.
Lees meer.

"Bedrijven moeten zich letterlijk uit de crisis innoveren."

10-06-2020: De Nederlandse industrie wordt hard geraakt door de corona-crisis. Er is maar één weg uit de crisis: innovatie. "Bedrijven moeten zich letterlijk uit de crisis innoveren. Maar door de langdurige omzetdaling en de verder verslechterende liquiditeitspositie, dreigt driekwart van de bedrijven noodgedwongen op de innovatieve rem te trappen. Dat is op langere termijn zeer slecht voor hun concurrentiepositie en die van heel Nederland", zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé.

FME heeft in samenwerking met aangesloten branches een onderzoek gedaan onder haar achterban om de impact van het COVID-19 virus in kaart te brengen. Daaruit blijkt dat in het derde kwartaal van dit jaar ondernemers economisch een absoluut dieptepunt bereiken. Lees meer.

Corona-gerelateerde projecten van Human Capital Topsectoren

27-05-2020: Met de website www.humancapitaltopsectoren.nl/corona wil Human Capital Topsectoren zijn partners (bedrijven, overheden, onderzoek, onderwijs) ondersteuning en inspiratie bieden op het snijvlak van innovatie en menselijk kapitaal in deze tijd van coronacrisis. Terwijl we innoveren met oog voor de toekomst, stelt de huidige crisis iedereen voor grote uitdagingen in het hier en nu. Hoe kan ik door met mijn werk en/of bedrijf? Hoe blijf ik in contact met collega’s en samenwerkingspartners? Hoe blijf ik mijn innovatieve werk en samenwerking invullen in een tijd waarin ook vele andere zaken om aandacht vragen? Human Capital Topsectoren zet zich in om u bij deze vragen op het snijvlak van innovatie en menselijk kapitaal te ondersteunen.

Coronacrisis hakt erin bij de tech industrie

05-05-2020: Onze intelligente lockdown door corona is rampzalig voor de industrie. Dat blijkt volgens FME, de ondernemersorganisatie voor de tech industrie, uit een enquête onder 600 leden. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink legt in een interview op RTLZBusiness uit hoe groot de schade is.

FME campagne: "Wij zijn vindingrijk"

30-04-2020: Nederland staat voor enorme uitdagingen. Gelukkig zijn we rijk, vindingrijk. Zo ontwikkelen studenten een beademingsapparaat, maken we van een snorkel een masker voor de IC en zorgt een beddenfabrikant voor mondkapjes. Wat we niet hebben, 3D-printen we zelf en dankzij slimme tech werken miljoenen mensen vanuit huis. Met de campagne 'Wij zijn vindingrijk' zet FME de vindingrijkheid en de maatschappelijke bijdrage van tech bedrijven in de spotlights. Lees meer.

Nederlandse biochipbedrijven versnellen ontwikkeling COVID-19 tests

23-04-2020: De enige manier om de COVID-19 crisis effectief te lijf te gaan is door een nieuwe generatie geneesmiddelen en vaccins te ontwikkelen en betrouwbare en snelle diagnostiek van het virus en de immuniteit ter beschikking te hebben. SurfixQurin Diagnostics en LioniX International starten in nauwe samenwerking met PhotonDelta een versneld ontwikkeltraject om massale COVID-19 diagnostiek en immuniteitsdetectie mogelijk te maken. Het nieuwe diagnostische apparaat zal binnen 5 minuten betrouwbare testresultaten kunnen produceren en zal over 6 tot 9 maanden beschikbaar zijn. 

Eerste beademingssystemen door Demcon opgeleverd

23-04-2020: Technologie-ontwikkelaar en -producent Demcon heeft zijn eerste beademingssystemen opgeleverd. Binnen een maand is Demcon erin geslaagd in Nederland een compleet beademingssysteem te ontwikkelen, produceren en testen dat geschikt is voor de beademing van corona patiënten op de intensive care. Het ministerie van VWS zorgt voor de verdeling over de ziekenhuizen. 

Internationale Actieagenda COVID-19

23-04-2020: Corona treft bedrijven mondiaal. Nederland is sterk afhankelijk van de handel met het buitenland. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben in samenwerking met Transport en Logistiek Nederland, Koninklijke Metaalunie, evofenedex, FME en de land- en tuinbouwsector, met ondersteuning van het Ministerie van Buitenlandse Zaken de Internationale Actieagenda COVID-19 opgesteld. Bekijk hier de video boodschap.

VNO-NCW en MKB-Nederland initieerden ook de corona calculator die een bedrijf direct inzicht geeft in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen.

Versnelde onderzoeksprogramma’s naar corona

23-04-2020: De inhoud van het 'second wave' onderzoeksprogramma COVID-19 waarin NWO en ZonMW samen optrekken is bekend gemaakt. De call opent binnenkort: .
Lees ook meer over de onderzoeksprojecten in de Call 'fast-track data' van NWO.  

Corona-gerelateerde producten maken: check octrooirechten

14-04-2020: Veel bedrijven zetten zich in om het coronavirus en alle bijbehorende gevolgen te bestrijden. Bijvoorbeeld door beschermingsmiddelen te maken, die uw bedrijf normaal niet maakt. Een goed plan, waarbij het zeker verstandig is om te letten op mogelijke octrooirechten. Octrooicentrum Nederland zet op een rij waar u als ondernemer aan moet denken.

FME in strijd tegen de coronacrisis

14-04-2020: In de FME publicatie 'Coronacrisis: hoe nu verder' doet FME, aan de hand van een aantal thema’s zoals innovatie, onderwijs, arbeidsmarkt, internationaal ondernemen, suggesties voor hoe we op korte termijn de ergste klappen kunnen opvangen, vervolgens weer kunnen doorstarten en op langere termijn ervoor zorgen dat deze crisis onze economie versterkt in plaats van verzwakt.

Via het FME Meld- en Informatiepunt kunnen nadelige gevolgen gemeld worden of zakelijke vragen gesteld worden.

Topsectoren in de coronacrisis

14-04-2020: In bepaalde sectoren moet er juist worden versneld in andere noodgedwongen vertraagd. Lees meer>>

KvK Coronaloket

KvK Coronaloket: de flitsspeiling, veelgestelde ondernemersvragen over corona, regelingen en meer.

Informatie van de Rijksoverheid

Actuele informatie van de Rijksoverheid.