High Tech Campus | Eindhoven

Najaarsevenement 'High Tech voor de Toekomst'

Op dinsdagmiddag 5 november 2019 willen we handen en voeten geven aan het nieuwe topsectorenbeleid met 25 maatschappelijke missies. Welke technologieën en innovaties mogen daarin volgens u niet ontbreken? Ook de technologie zelf komt uitgebreid aan bod. Zo gaan we in gesprek met vertegenwoordigers van bedrijven en kennisinstellingen over de winst van samenwerken, specifiek op 5G en digitale twin. En kunt u luisteren naar een keynote van Spinoza-premie winnaar Ronald Hanson over de revolutie die quantumtechnologie teweeg gaat brengen.

Meteen aanmelden

 

Programma

13.00 - 13.30 uur   Ontvangst met koffie en thee

13.30 - 14.45 uur   Plenaire programma

 • Twee succesverhalen van publiek-privaat samenwerken op hightech:

- 5G communicatie
Het communicatiesysteem 5G wordt binnenkort uitgerold in Nederland en markeert een revolutie in datasnelheden en gebruiksmogelijkheden. Prof.dr.ir. Bart Smolders (TU Eindhoven) vertelt over de laatste technologische innovaties en laat met zijn partners Marcel Geurts (NXP) en Nico Baken (KPN) zien wat de winst is van het samenwerken tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
- Digital Twin
Complexe industriële processen worden tegenwoordig ontworpen via een digitale simulatieomgeving, een digital twin. Wouter Leibbrandt van ESI (TNO) en Hans Onvlee van ASML leggen nut en noodzaak uit van deze nieuwe technologie en hoe zij samen werken aan geavanceerde toepassingen.

 • Een inspirerende keynote van quantumfysicus Ronald Hanson over de revolutie die quantumtechnologie teweeg gaat brengen.

14.45 - 15.30 Netwerkbreak

15.30 - 16.45 Parallelsessies
Vijf sessies uitgesplitst naar de vijf maatschappelijke thema’s van het topsectorenbeleid. Bedrijven en wetenschappers wordt gevraagd technologieën en innovaties aan te dragen die passen binnen deze thema’s.

16.45 Wrap-up

17.00 Netwerkborrel

Najaarsevenement 'High Tech voor de Toekomst'
Dinsdag 5 november 2019
High Tech Campus in Eindhoven
13.30-18.00 uur

Meer over de parallelsessies

In de parallelsessies willen we -als vervolg op het Najaarsevenement 2018- stappen maken  met de invulling van het nieuwe topsectorenbeleid. U kunt kiezen uit vijf parallelsessies waarin de ministeries u per maatschappelijk thema bijpraten over de missies voor de toekomst. Daarna pitchen de HTSM roadmaps en wetenschappers technologieën en innovaties die passen binnen deze thema’s. Het publiek bespreekt en verrijkt de voorstellen.

Topsectorenbeleid

Het afgelopen jaar hebben de topsectoren gewerkt aan een missiegedreven innovatiebeleid met 25 missies voor de toekomst van Nederland.  De missies richten zich op een klimaatbestendig, waterrobuust, duurzaam, gezond en veilig Nederland.
Centraal in dit beleid staan sleuteltechnologieën en de volgende vijf maatschappelijke thema’s: (1) Energietransitie & duurzaamheid, (2) Landbouw, water & voedsel, (3) Gezondheid & zorg, en (4) Veiligheid en (5) Mobiliteit. Het resultaat van dit werk is te lezen in nieuwe Kennis en Innovatie agenda’s (KIA’s) die dit najaar gepresenteerd worden.

Wetenschapspitches

Holland High Tech ondersteunt het nieuwe topsectorenbeleid en wil de wetenschap daar actief bij betrekken. De TKI HTSM heeft daarom een open call uitgezet waarin wetenschappers een onderzoeksbedrag van € 25.000,- kunnen winnen als ‘kiem-geld’ voor het uitvoeren van een high tech samenwerkingsproject dat past bij de thema’s van het topsectorenbeleid. Een  belangrijk criterium is dat naast een onderzoeksorganisatie er minstens één ondernemer meedoet. Meer over de wetenschapspitches.

De finale vindt plaats tijdens ons Najaarsevenement waar elke kandidaat zijn idee mag pitchen voor een commissie met deskundigen uit het HTSM-veld. De toekenning van de prijzen is twee dagen erna, tijdens het NWO Teknowlogy festival. Ook daarvoor bent u uitgenodigd. Meld u hier aan.

 

  Aanmelden Najaarsevenement

   

  Verder lezen
  - Kamerbrief over missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid
  - Missies voor het Topsectoren- en Innovatiebeleid en korte video
  - KIA Sleuteltechnologieën en KIA Veiligheid