DeFabrique | Utrecht | Netherlands

Holland High Tech Voorjaarsevenement 2020

HHT Voorjaarsevenement 2020

Geef een impuls aan jouw innovatiesamenwerking met Duitsland!

Doe je zaken met Duitsland en wil je deze samenwerking versterken?
Kom dan naar het Holland High Tech Voorjaarsevenement Energie & Digitalisering | Duits-Nederlandse Innovatiekansen op woensdagmiddag 25 maart in DeFabrique in Utrecht. Het HHT Voorjaarsevenement is onderdeel van de Duitslanddag van de Duits-Nederlandse Handelskamer.

Tijdens deze middag verkennen we wat nodig is om de innovatie-samenwerking tussen Duitsland en Nederland een impuls te geven. Met keynote spreker Manon van Beek (CEO TenneT Holding), ervaringsverhalen van hightech ondernemers, innovatieve showcases, groeitips en de mogelijkheid om aan te sluiten bij bestaande samenwerkingsverbanden in de hightech sector.

Aanmelden Voorjaarsevenement


Samenwerken aan de technologie-agenda van Europa

In heel Europa staat de industrie voor de uitdaging te blijven innoveren, haar productiviteit te verhogen en de energietransitie vorm te geven. Samen-werking is meer dan ooit de sleutel om de concurrentiepositie van onze sector te versterken.
Nederland, als een van de meest innovatieve en competitieve landen van Europa, kan samen met Duitsland de technologie-agenda van Europa bepalen.

Programma

  • Keynote van Manon van Beek, CEO TenneT Holding over de kansen die nauwe samenwerking tussen Duitsland en Nederland oplevert: op land en op zee, bij het digitaliseren van het energiesysteem én het vormgeven van de Europese Green Deal.
  • Do's en don'ts. Ervaringsverhalen van ondernemers uit de automotive industrie en de fotonica-sector over hun innovatie-samenwerking met Duitsland. Met Benno Oderkerk, CEO Avantes

Lees alvast het interview met Oderkerk over de slimme meetapparatuur van Avantes.

  • Samenwerken met Smart Industry Duitsland op data delen, de Europese Cloud en productie-technologie. Met showcases Smart Factory Kaiserslautern en de Europese clouddienst GAIA-X; Peter van Harten (Smart Industry Ambassadeur)
  • Presentatie van het HTSM Duitslandplan en de mogelijkheden om aan te sluiten bij bestaande publiek-private samenwerkingsverbanden uit de hightech sector;
  • Tips van ambassades, RVO en innovatie attachées om de volgende groeistap te maken.

 

Holland High Tech Voorjaarsevenement 2020
Woensdag 25 maart | DeFabrique | Utrecht

Energie & Digitalisering | Duits-Nederlandse Innovatiekansen

14.30 uur | Inloop
15.00 uur | Start programma  
16.30 uur | Afsluitende borrel

Deelname aan dit evenement is kosteloos, mits je je tijdig registreert via het formulier. De voertaal van dit evenement is Nederlands.

Aanmelden Voorjaarsevenement


Duitslanddag

Het Holland High Tech Voorjaarsevenement is onderdeel van de ‘Duitslanddag’, en wordt in samenwerking met de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) georganiseerd. Vanaf 09.30 uur verzorgt de Duits-Nederlandse Handelskamer een interessant programma met workshops over onder meer Artificial Intelligence, mobiliteit, cyber en e-health, info-sessies over contracten en subsidieregelingen en er is een inhoudelijke paneldiscussie over het thema Smart Industry. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd.
Kijk hier voor het programma
Graag apart aanmelden via deze link:

Aanmelden Duitslanddag


HTSM Duitslandplan

Gezamenlijk hebben de partners van de topsector HTSM een HTSM Duitslandplan geformuleerd. Dit is een aanzet voor meerjarige hightech programmering gericht op Duitsland. Zowel wat betreft handel als innovatie.

Duitsland kent de toegevoegde waarde van de Nederlandse systeemkennis en waardeert de Nederlandse cultuur van experimenteren, publiek-privaat samenwerken en onze praktische  toepassingen zoals fieldlabs.

Topsector HTSM en Duitsland

Het is de ambitie van de Nederlandse topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM) om naast handelspartner ook meer en meer technologie- en innovatiepartner voor Duitsland te zijn. Daarin focust de hightech sector zich op de voor Duitsland belangrijke uitdagingen: de Energiewende en Digitalisierung.

Contact

Heeft u vragen over dit evenement, neem dan contact op via communicatie@hollandhightech.nl.

De programmering van het Voorjaarsevenement wordt verzorgd door de Holland High Tech partners FME, RAI Automotive Industry NL en PhotonicsNL