NXTGEN HIGHTECH
Climate
Health
Mobility
Security
Sustainability

NXTGEN HIGHTECH

Nederland is internationaal koploper in ultranauwkeurige hightech equipment. Daarmee levert de Nederlandse hightech industrie een belangrijke bijdrage aan de welvaart en het verdienvermogen van Nederland. Maar de continuïteit van deze positie is niet  vanzelfsprekend. Extra inzet is nu nodig. 

Topsector HTSM heeft in nauwe samenwerking met kennisinstellingen, overheden, bedrijfsleven en collega topsectoren de ontwikkeling van dit breed gedragen programma in gang gezet  om de volgende generatie High Tech Equipment voor deze industrietak te gaan ontwikkelen. Het BGP is geaccepteerd in de KIA Sleuteltechnologieen.

 

Lees meer

Climate
Health
Mobility
Security
Sustainability