1

Graag geven we je een overzicht van de resultaten uit 2022 en een vooruitblik op de plannen voor 2023 en verder. Bekijk de video of lees de woorden van onze directeur Leo Warmerdam en ons boegbeeld Marc Hendrikse. In dit jaaroverzicht vind je een selectie van resultaten die we samen met al onze partners in de topsector High Tech Systemen & Materialen hebben behaald. Veel lees- en kijkplezier.

2022: mooi en uitdagend

2022 was een mooi jaar. Het is ons gelukt om het ecosysteem verder te verbinden en te versterken. We zien veel mooie resultaten ontstaan en daar bouwen we in 2023 op verder. 2022 was ook een heel uitdagend jaar. De nasleep van de COVID-crisis en ook de ontwikkelingen in Oekraïne hadden en hebben veel impact op de voor de hightech-sector relevante internationale waardeketens.  

Rol van de hightech-sector

Tegelijkertijd laten deze ontwikkelingen ook zien hoe belangrijk de hightech-sector is voor het oplossen van de problemen waar we mee te maken hebben. Innovatie is daarvoor cruciaal. We zijn blij dat de overheid innovatie hoog in het vaandel heeft staan en daar geld aan heeft toegekend. Daar hebben we, onder andere via Nationaal Groeifonds projectvoorstellen, mooie programma’s mee kunnen ontwikkelen.

Kengetallen hightech-sector

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft recent een aantal economische indicatoren voor de topsector High Tech Systemen en Materialen berekend. Hier de belangrijkste op een rij.

Publiek-private samenwerkingen voor innovatie

Samenwerken zit in ons DNA. Dat tonen we in de meer dan 750 projecten in publiek-private samenwerking die van 2011 tot en met 2022 zijn ontwikkeld. Ook in 2022 hebben we weer 80 projecten gefinancierd. Deze zijn uitgevoerd door ruim 100 kennisinstellingen, bedrijven en overheden. In 2022 hadden deze projecten een totaal projectbudget van 115 miljoen euro en zijn deze medegefinancierd met 30 miljoen euro PPS-toeslag.

MKB en innovatie

Voor het MKB willen we veel  betekenen als Holland High Tech. In 2023 gaan we meer  netwerkactiviteiten organiseren. Ook gaan we onze  InnovatieMakelaars meer inzetten zodat meer MKB-ers  gebruik kunnen maken van hun innovatiekracht en hun innovatieopgave kunnen vormgeven.

Samenwerken zit in ons DNA

Internationaliseringsstrategie

De hightech industrie is een internationale industrie. Recente ontwikkelingen hebben wel duidelijk  gemaakt dat we beter moeten nadenken over de Nederlandse positie en de Europese  autonomie in dat internationale speelveld. Met onze internationaliseringsstrategie  ondersteunen wij bedrijven om op basis van technologische expertise een plek  in te nemen in de duurzame groeimarkten om daarmee zowel economisch als  maatschappelijk verdienvermogen te creëren.

Uitdagingen voor de toekomst

Voor de groei van onze sector is Human Capital cruciaal: meer mensen die kiezen voor techniek. We nemen daarin grote stappen en hebben daar veel acties voor  lopen. Twee willen we er uit lichten. De eerste: meer  vrouwen laten kiezen voor techniek, en daarna ook zorgen dat zij blijven werken in techniek. De tweede: het organiseren van Learning Communities, waarbij onderwijsinstellingen en bedrijven samenwerken in het kader van Leven Lang Ontwikkelen.

Dit jaar werken  we aan onze Visie 2030

Nationale Technologie Strategie

Naar aanleiding van de kabinetsvisie  over innovatie werkt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  aan de Nationale Technologie Strategie. Holland High Tech werkt hier aan mee. We verwachten een nieuwe impuls van  deze Nationale Technologie Strategie op de ontwikkelingen voor Holland High Tech en het ecosysteem.

Als coördinator van de KIA Sleuteltechnologieën hebben we kunnen meedenken en -werken  aan deze technologiestrategie. Dit jaar wordt ook het Kennis en Innovatie Convenant (KIC) geüpdatet. Dit betekent dat ook alle thematische Kennis- en Innovatie Agenda's (KIA’s) vernieuwd worden. Dit geldt ook voor de KIA Sleuteltechnologieën. Als coördinator van zowel de KIA Sleuteltechnologieën als KIA Veiligheid gaan we hier veel aandacht aan besteden.

Visie 2030

We kijken verder dan 2023. Dit jaar werken  we aan onze visie voor 2030. Dat doen we samen, met de betrokkenen uit ons ecosysteem. Tijdens ons Holland High Tech EVENT in november zijn we door Jan Rotmans nog een keer met nadruk gewezen op onze rol in het mogelijk maken van de grote transities – circulaire economie, duurzame energie en het zorgen voor meer arbeidskracht en vrouwen in de techniek. We hebben altijd al de maatschappelijke uitdagingen  als uitgangspunt voor onze strategie gekozen. Deze vormen, samen met de Nationale Technologie Strategie en de ontwikkelingen in de KIA Sleuteltechnologie de  basis voor onze Visie 2030. Daar komen we op terug bij het Holland High Tech EVENT 2023.

 

Jaaroverzicht Holland High Tech 2022
× Holland High Tech logo