4

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Gelukkig zit het zoeken, bedenken en realiseren van oplossingen in ons DNA. Topsector Holland High Tech is de coördinator, verbinder en aanjager van twee van de Kennis- en Innovatie Agenda's waarin innovatieve ondernemers, kennisinstellingen, topsectoren en overheden samenwerken aan een toekomstbestendig Nederland. Lees hieronder een aantal van de hoogtepunten uit 2022 voor de KIA Sleuteltechnologieën en KIA Veiligheid.

Ook in deze uitdagende tijden tonen wij als het ecosysteem van technologische innovatie in de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën (KIA-ST) dat onze bijdrage van belang is, dat we verschil kunnen maken, onder andere met onze sleuteltechnologieën. Wij zetten en pakken door. De focus blijft op innovatie, nu en in de toekomst. 

Een aantal hoogtepunten uit 2022 

Hoe blijven we ‘always ahead of the threat’? Veiligheid is een van de vier maatschappelijke thema’s in het missiegedreven innovatiebeleid van de overheid. In de Kennis- en Innovatieagenda Veiligheid stimuleren we slimme samenwerkingen. Doorpakken op het thema Veiligheid vergt versterken en aangaan van nieuwe partnerschappen, tussen bedrijven en universiteiten als organisaties, maar ook persoonlijk: de digitale expert met de gedragswetenschapper, de composietenspecialist met de veiligheidsfunctionaris, de elektronisch ontwerper met de expert die nieuwe marineschepen ontwikkelt. Een uitdaging die onderzoekers en innovators graag zijn aangegaan, ook in 2022.

Een aantal hoogtepunten uit 2022

Jaaroverzicht Holland High Tech 2022
× Holland High Tech logo