Human Capital Agenda HTSM

Human Capital Agenda Topsector HTSM

Met de Roadmap Human Capital Topsectoren 2020 - 2023 'Samen aan de slag' hebben de topsectoren een brede ambitie neergelegd als het gaat over de ‘toekomstbehendige’ beroepsbevolking als voorwaarde voor een florerende economie en een positieve maatschappelijke dynamiek.

De topsector HTSM draagt bij aan deze gezamenlijke roadmap door middel van de ontwikkeling en implementatie van een eigen sectorale Human Capital Agenda (HCA). Hiermee kan de topsector HTSM via een brede samenwerking echt het verschil maken, zodat de innovaties uit de topsector ook in de praktijk kunnen renderen.

De Holland High Tech partners zien de mens als sleutel voor de transities, net zoals we technologieën als sleutel hebben benoemd. Vanuit de topsector HTSM streven we daarom naar voldoende gekwalificeerde medewerkers die een leven lang blijven leren, groeien en sturing geven aan het meebewegen met technologische innovatie. Het ontwikkelvermogen/de leercultuur in de bedrijven en de beschikbare capaciteit vormen op dit moment echter de bottleneck bij bedrijven in onze sector als het gaat over de implementatie van het missiegedreven innovatiebeleid.

Actieagenda HTSM

In de HTSM actieagenda ligt de focus op initiëren en verduurzamen van 'learning communities', waarmee we een unieke infrastructuur ontwikkelen waarin opbrengsten uit de innovatieprogramma's beter indalen in hybride leervormen in het onderwijs en in de bedrijven. We richten ons daarbij vooral op lerenden en medewerkers op mbo niveau. In de actieagenda worden 10 actielijnen uitgewerkt:

 1. Nieuwe Learning communities
  We jagen nieuwe learning communities (doorontwikkeling van CIV’s, CoE’s, Fieldlabs/skillslabs, technohubs en andere vormen van PPS) aan vanuit de HHT-partners. We stimuleren samenwerking tussen overheid, wetenschap, scholen en bedrijven. In elke regio komt een learning community. 
 2. Verduurzamen bestaande PPS-en
  We helpen mee de bestaande PPS-en (CIV’s CoE’s, fieldlabs en skillslabs) duurzaam in te richten
 3. Skills
  We doen onderzoek naar benodigde skills op de niveaus 3 t/m 5 in relatie tot de ontwikkelingen in de topsector (o.a. door enquêtes bij toonaangevende bedrijven en fieldlabs en analyse vacatures).
 4. Curricula
  We bouwen mee aan de herziening curricula MBO/AD zodat zij de innovaties in de topsector weergeven, ruimte ervaren om mee te bewegen met de ontwikkelingen en geschikt zijn voor leven lang ontwikkelen
 5. Leervormen
  We stimuleren experimenten met vernieuwende leervormen in de learning communities en voeren onderzoek uit naar wat werkt. Ook het valideren van het geleerde wordt hierbij betrokken. 
 6. Leercultuur
  We jagen de leercultuur aan in de bedrijven betrokken bij de topsector, met name op de MBO/AD niveaus, zodat iedereen in de sector ook mee kan blijven bewegen met de innovaties.
 7. Promotie HTSM
  We promoten het werken aan innovatieve sleuteltechnologieën (maatschappelijke oplossingen) in de learning communities, zowel voor jongeren, medewerkers uit de sector, maar ook medewerkers uit andere sectoren.
 8. Onderzoek
  We participeren met een eigen agenda in het Onderzoeksprogramma naar learning communities: er is voldoende geld beschikbaar en in 2023 is er in ruime mate (praktijkgericht) onderzoek uitgevoerd.
 9. Actief uitdragen
  We dragen de beweging naar learning communities binnen HTSM actief uit via de Topsectoren HCA website, publicaties, berichten via samenwerkende partners (SER, Techniekpact, branches, HHT-nieuwsvoorziening, scholenkoepels), geven presentatie en delen goede voorbeelden.  
 10. Roadmap
  Vanuit HTSM dragen we bij aan de coördinatie van de implementatie van de doorsnijdende activiteiten in de Roadmap Human Capital Topsectoren.

Op deze manier geven we in Publiek-Private Samenwerking (PPS) verband vorm aan vernieuwend onderwijs en een leven lang innoveren en ontwikkelen voor iedereen in de topsector. 

Download Human Capital Agenda HTSM

Hanneke Ackermann

Contact

Hanneke Ackermann
Human Capital Coördinator

Tel: +31 6 54 25 39 93
Email: hanneke.ackermann@fme.nl

Meer over Human Capital Topsectoren

Werken aan de toekomst is mensenwerk. We bouwen aan een duurzaam, gezond en veilig Nederland. Grote maatschappelijke vraagstukken beantwoorden we met slimme technische en digitale innovaties. En door nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs maken we deze oplossingen versneld onderdeel van onze leefwereld. 

Lees meer over Human Capital en Topsectoren

Informatie en inspiratie in coronatijd

Terwijl we innoveren met oog voor de toekomst, stelt de huidige crisis iedereen voor grote uitdagingen in het hier en nu. Hoe kan ik door met mijn werk en/of bedrijf? Hoe blijf ik in contact met collega’s en samenwerkingspartners? Hoe blijf ik mijn innovatieve werk en samenwerking invullen in een tijd waarin ook vele andere zaken om aandacht vragen? Op de website www.humancapitaltopsectoren.nl/corona wil Human Capital Topsectoren bedrijven, onderzoeksinstellingen, onderwijsinstellingen en overheden ondersteuning en inspiratie bieden op het snijvlak van innovatie en menselijk kapitaal in deze tijd van coronacrisis.