PPS-toeslag

Holland High Tech is de communicatieve vlag voor het TKI HTSM (Topsector voor Kennis en Innovatie High Tech Systemen en Materialen). Rapportage van diverse regelingen gebeurt vanuit de officiële entiteit TKI HTSM.

Een belangrijke verantwoordelijkheid van Holland High Tech is de support van PPS-Research & Development in de HTSM-sector binnen het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (MTIB).

Met het MTIB als voedingsbodem heeft Holland High Tech vijf thema’s centraal gesteld:

Kennis & Innovatie Agenda

Holland High Tech biedt support aan Publiek-Private Samenwerking (PPS) Research & Development-projecten die bijdragen aan deze thema’s. Dit doen we op basis van de PPS-toeslagregeling (RVO). Voor de uitvoering van de PPS-toeslagregeling heeft Holland High Tech daarom te maken met de wet Kaderbesluit nationale EZ-subsidies.

Holland High Tech hanteert hierbij een eigen Kennis- en InnovatieAgenda (KIA) en Roadmaps met beschrijvingen van de ecosystemen van specifieke technologische branches. Ook kunnen PPS Holland High Tech bijdragen aan de KIA Sleuteltechnologieën en KIA Veiligheid.

PPS-toeslag

Proces en werkwijze PPS-toeslag

Een onderzoeksorganisatie kan bij Holland High Tech altijd grondslag aanleveren, zolang het high tech PPS betreft, met aansluiting bij de Kennis en Innovatie Agenda’s (zie hierboven).

Voor het ‘verdienen’ van PPS-toeslag (en het mogen voorstellen van nieuwe PPS-inzetprojecten) hanteert Holland High Tech een drempelbedrag van 400 k€ aan PPS-toeslag per onderzoeksorganisatie.

Plannen voor nieuwe PPS (inzet-projecten)

Plannen voor nieuwe PPS (inzet-projecten)

De toekenning van PPS-toeslag is georganiseerd via twee sporen; een inhoudelijk spoor en een financieel spoor. Het inhoudelijke spoor is ingericht via de Road Map Council (inhoudelijke advisering), directie (financiële advisering) en bestuur (besluitvorming).

Voor een inzet-project is private co-financiering een eis. Holland High Tech toetst maximale steunintensiteit dat bepaald wordt door het karakter van het onderzoek van het inzet-project:

  • Fundamenteel PPS-onderzoeksproject: maximaal 85% inzet PPS-toeslag en minimaal 15% private co-financiering.
  • Industrieel PPS-onderzoeksproject: maximaal 50% inzet PPS toeslag en minimaal 50% private co-financiering.
  • Experimentele Ontwikkeling: Maximaal 25% inzet PPS toeslag en minimaal 75% private co-financiering.

 

Templates