Duurzaamheidspark Oss
Climate
Sustainability
Electronics

Testzonnepark voor gewassenteelt onder zonnepanelen

In samenwerking met de hogescholen HAS en HAN gaat Duurzaamheidspark op haar locatie in Oss twee jaar lang gewasonderzoek verrichten naar het telen van gewassen onder zonnepanelen (agrivoltaics). 

Duurzaamheidspark is als startup al sinds 2019 bezig met haar systeem dat het opwekken van zonne-energie met landbouw samen laat gaan. Vorig jaar in de zomer van 2020 heeft het bedrijf al een eerste succesvolle teeltronde onder 2 opstellingen van haar systeem afgesloten. Deze proef wordt in het nieuwe park opgeschaald naar 16 opstellingen met 282 zonnepanelen en 30 glasplaten (76.630 Wp). Dit komt neer op 800 m2 grond die zowel in wordt gezet om groene stroom op te wekken als om landbouw te bedrijven. Dit is mogelijk omdat Duurzaamheidspark gebruik maakt van lichtdoorlatende zonnepanelen, gecombineerd met een geïntegreerd sproeisysteem en geavanceerde landbouwsensoren. Bovendien is het systeem volledig verplaatsbaar over rails, zodat planten gemakkelijk bereikt kunnen worden.

Op de locatie beschikt men ook over onderzoeksruimte en er zijn momenteel ca. 20 studenten bij het project betrokken als afstudeerders, stagairs of in een andere vorm. Vanuit de HAN zijn bedrijfskunde, industrieel ontwerp, de Talent Academy en commerciële economie bij het project betrokken. Vanuit de HAS de studierichtingen akkerbouw/tuinbouw en toegepaste biologie. Naar allerlei aspecten van agrivoltaics wordt samen met deze kennisinstellingen onderzoek gedaan: de technologische ontwikkeling, bodemleven en -gezondheid, teeltomstandigheden onder zonnepanelen, de business case voor agrariërs etc.

Duurzaamheidspark en de onderwijsinstellingen hebben hoge verwachtingen voor teelt onder zonnepanelen. Ten eerste wordt er verwacht dat de verdamping onder zonnepanelen vele malen lager is, waardoor er veel minder waterverbruik zal zijn. Ook bieden de zonnepanelen bescherming tegen vorst, omdat de temperatuur ’s nachts gemiddeld 5 graden hoger dan in de open lucht. Hierdoor wordt zelfs verwacht dat men 3 of 4 teelrondes kan hebben, terwijl 2 nu gebruikelijk is. Bescherming tegen hagel, sneeuw en wind is ook een groot voordeel.

Naast het gewasonderzoek is Duurzaamheidspark ook bezig met het ontwikkelen van directe ‘boer-tot-bord’-methoden voor de verkoop van de producten die onder het systeem verbouwd worden. De organisatie duidt dit zelf aan met de naam ‘Groentestroom’. Ook is men druk bezig om het systeem technologisch gezien verder door te ontwikkelen en klaar te maken om uiteindelijk door agrariërs ingezet te kunnen worden.

Bij deze zaken zal in besloten kring op 14 april stil worden gestaan als het park officieel wordt geopend met aanwezigen vanuit de gemeente Oss, de beide hogescholen en andere projectpartners.

Climate
Sustainability
Electronics