TERUGBLIK BEURZEN 2018: Hannover Messe - Nederland meer dan toeleverancier alleen

De Nederlandse toeleverindustrie presenteert zich al vele jaren op de Hannover Messe als een innovatieve sector die meer doet dan toeleveren alleen. Dat de deelnemende bedrijven succesvol zijn, blijkt uit het feit dat vooraanstaande Duitse opdrachtgevers de laatste jaren de weg hebben gevonden naar Nederlandse technologische samenwerkingspartners, waaronder kennispartners en toeleveranciers.

Interessante groeimogelijkheden

De trend onder Duitse industriële bedrijven is om steeds meer uit te besteden, ook in het buitenland. Daarbij is afstand is nog altijd een belangrijke factor in het zakendoen. Nederland is dichtbij. Deze trend maakt dat Duitsland zeer interessante groeimogelijkheden voor Nederlandse toeleveranciers biedt.

Terugblik hal 4 - Samenwerken in de keten en korte levertijden

Nederlandse toeleverbedrijven zijn innovatief en werken actief samen met hun opdrachtgevers bij het ontwikkelen van producten en verbeteren van processen. Zij zijn ontwikkelingspartners en werken met meerdere disciplines samen in de keten. Dit heeft er onder meer toe geleid dat steeds meer bedrijven mechatronische oplossingen - een combinatie van de ingenieursdisciplines elektrotechniek, werktuigbouwkunde, meet- en regeltechniek en besturingstechniek- aanbieden aan hun klanten. Nederland is met name sterk in de productie van kleine - en middelgrote series met een zeer korte levertijd, wat duidelijke kansen op de buitenlandse (en dan met name de Duitse) markt biedt. Dat de deelnemende bedrijven succesvol zijn, blijkt uit het feit dat grote Duitse opdrachtgevers de laatste jaren de weg hebben gevonden naar Nederlandse technologische samenwerkingspartners.

Terugblik hal 2 en hal 8

Voor de 2018-editie van de Hannover Messe presenteerden bedrijven, organisaties en kennisinstellingen binnen de topsector HTSM zich in het Holland High Tech House voor de zevende keer in Hal 2, Research & Technology. Als Nederlands collectief laten we zien dat bij technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen die wereldwijd spelen op het gebied van gezondheid, mobiliteit, energie, veiligheid en het klimaat, Nederland de juiste partner is.

Voor de 3e keer organiseerden we het Holland High Tech IT & Smart Industry House op de Hannover Messe in hal 8 (Digital Factory). We zien Smart Industry en ICT binnen het topsectorenbeleid als belangrijke cross-sectorale thema's. De Digital Factory is de locatie op de Hannover Messe voor digitale processen in relatie tot industrie 4.0. Digitalisering is een belangrijk thema in Duitsland en vooral voor de Hannover Messe.

Om onze boodschap kracht bij te zetten was er weer een bestuurlijke afvaardiging. Prins Constantijn en Staatssecretaris Mona Keijzer waren onze gasten in de paviljoens in hal 2 en hal 8.

Hannover Messe 2019

Om hun deelname aan de Hannover Messe tot een écht succes te maken ondersteunen de FME en de Metaalunie Nederlandse bedrijven actief bij het leggen van contacten met nieuwe opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

Deelname Hal 4

Bent u geïnteresseerd in informatie of deelname aan het Dutch Industrial Supply paviljoen ? Neem dan contact op via: hannovermesse@metaalunie.nl

Deelname Hal 2

Bent u geïnteresseerd in informatie of deelname aan het Holland High Tech House in hal 2 waar de nadruk ligt op Research & Technology? Neem dan contact op met rogier.blokdijk@fme.nl

Deelname Hal 8

Bent u geïnteresseerd in informatie of deelname aan het Holland High Tech paviljoen in hal 8, waar de nadruk ligt op IT & Smart Industry? Neem dan contact op met rogier.blokdijk@fme.nl