HiTMaT Call 2020

Succesvolle HiTMaT Call 2020

Om het belang van hightech innovatie in de maatschappelijke thema's en missies duidelijk te maken én aan te jagen heeft de Topsector HTSM een stimuleringsprogramma opgezet om consortia te inspireren tot kansrijke hightech oplossingen in pps onderzoeksprogramma's.

Na een voorzichtige start in 2019 hebben we dit jaar maar liefst 60 projectvoorstellen ontvangen die kans maken op een van de 10 kiemgeld prijzen ter waarde van € 25.000.

Roadmaptrekkers en universitaire onderzoekers zullen in de komende maand de voorstellen beoordelen om de 15 meest kansvolle uit te nodigen voor een presentatie. Maak u op voor een spetterende online finale in oktober.

Meer informatie