MKB Innoveert

Populaire MIT-regeling open

Een bijdrage vanuit de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling) kan voor ondernemers nét dat steuntje in de rug zijn waardoor een innovatief project wél van de grond komt. Samenwerken en blijven innoveren is essentieel, juist ook in tijden van crisis.

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren (zie MIT topsector HTSM).

MIT-instrumenten via TKI HTSM:
TKI-Netwerkactiviteiten en TKI-Innovatiemakelaars

Holland High Tech verzorgt de subsidie van de TKI-Netwerkactiviteiten en TKI-Innovatiemakelaars, verspreidt de uitvraag onder haar partners in de hightech sector en doet de aanvraag (de subsidie is gemaximeerd en kan ook alleen door een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) worden aangevraagd).

Bent u een partner van Holland High Tech, dan heeft u (via secretariaat@hollandhightech.nl) van ons een uitvraag per email ontvangen. U kunt uw opgave doen bij TKI HTSM volgens de procedures en deadlines als vermeld in de bijlages van de mailuitvraag.

MIT-instrumenten via RVO

Onderstaande MIT-Instrumenten lopen via RVO (geen tussenkomst van TKI HTSM):

  • Kennisvouchers
  • Haalbaarheidsprojecten
  • R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot)

Informatie over de verschillende regionale budgetten kunt opvragen bij de verschillende regio's. Voor de kennisvouchers is alleen landelijk budget beschikbaar. De Loketwijzer wijst u de weg naar het juiste loket.

Aanvraagperiodes voor deze MIT-instrumenten:

  • MIT Kennisvouchers: 7 april tot en met 10 september 2020
  • Haalbaarheidsprojecten: aanvragen van 7 april tot en met 10 september 2020
  • R&D-samenwerkingsprojecten: aanvragen van 11 juni tot en met 10 september 2020

Meer informatie over de instrumenten onder de MIT-regeling

Lees alles over de voorwaarden, budgetten, regio's en manier van aanvragen op de website van RVO.nl. Ook kunt u op de website van RVO het boekje "MKB Innoveert" downloaden waarin mkb-ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de MIT-regeling hun eigen verhaal vertellen.