Onderzoek impact van digitalisering en automatisering

Digitalisering van de arbeidsmarkt betekent dat banen veranderen en beroepen verdwijnen. Door dezelfde digitalisering wordt het echter mogelijk om relatief makkelijk de overstap te maken naar ander werk, met behoud of zelfs toename van salaris. Dat blijkt uit het arbeidsmarktonderzoek ICT dat het opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT (CA-ICT) samen met zes topsectoren heeft laten uitvoeren. Om de overstap naar ander werk mogelijk te maken, moeten werknemers zich wel (kunnen) blijven ontwikkelen. Daarvoor moeten overheid, onderwijs en werkenden nú in actie komen: een leven lang ontwikkelen moet de norm worden. Daarmee kan het herstel na Covid-19 maximaal worden benut.

Onderzoek impact van digitalisering en automatisering

Om meer zicht te krijgen op wat deze ontwikkelingen daadwerkelijk betekenen voor de Nederlandse arbeidsmarkt en de verschillende (top)sectoren, hebben het opleidingsfonds
Arbeidsmarkt ICT (CA-ICT), NLdigital en CIO Platform Nederland samen met de topsectoren Energie, Chemie, Life Sciences & Health (LSH) en High Tech Systemen & Materialen (HTSM) in de periode 2017-2019 laten onderzoeken wat de impact van digitalisering en automatisering is op verschillende beroepen en op werknemers met
diverse ervarings- en opleidingsniveaus. Met als insteek om Nederland ook in de toekomst concurrerend te houden met een beroepsbevolking die beschikt over voldoende (digitale)
vaardigheden (Elliott, 2017; McAfee en Brynjolfsson, 2017).


Lees het onderzoeksrapport op de website van Stichting CA-ICT.