internationaal
Mobility

Nederland en Duitsland lanceren nieuwe samenwerkingsformule op het gebied van duurzame mobiliteit

Zowel Nederland als Duitsland hebben de koers uitgezet om hun mobiliteitssector te moderniseren en duurzaam te maken. Beide landen delen de overtuiging dat een mobiliteitssysteem, gericht op de toekomst, klimaatvriendelijk, intelligent en concurrerend moet zijn. Op basis hiervan zijn actoren uit beide landen overeen gekomen om in de nabije toekomst gezamenlijk de ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit te bevorderen.

  • Samen toekomstige kansen grijpen: totstandbrengen en versterken van publiek-private partnerschappen tussen beide landen op het gebied van duurzame mobiliteit.
  • Het doel van de samenwerking: uitwisseling van informatie en ervaring, vorming van netwerken van belanghebbenden uit de markt, overheid en wetenschap, samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteitsoplossingen.
  • Initiële samenwerkingsgebieden: transport met zero emissie van zware voertuigen en laadinfrastructuur en Smart Charging elektrische voertuigen.

De officiële aftrap vond plaats op 25 maart tijdens een virtueel kick-off evenement. In aanwezigheid van Wepke Kingma [Ambassadeur van Nederland in Duitsland], en Johannes Wieczorek [Hoofd van  afdeling G2 Klimaatbescherming in Mobiliteit, Milieubescherming van het ministerie Bondsministerie van Verkeer en Digitale Infrastructuur], hebben Prof. Dr. Henning Kagermann, [voorzitter van het Nationale Plattform Zukunft der Mobilität (NPM)] en Marc Hendrikse [voorzitter van de Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM)], het officiële startsein gegeven voor de Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van duurzame mobiliteit.

Wepke Kingma, Ambassadeur van Nederland in Duitsland:

"Hoewel we een verschillende routekaart volgen bij de implementatie van emissievrije mobiliteit, zijn onze doelstellingen dezelfde: de transitie naar een groene, slimme en betaalbare mobiliteit. We moeten onze krachten bundelen om verder te gaan!"

Steffen Bilger, parlementair staatssecretaris bij het ministerie van Verkeer en Digitale Infrastructuur (BMVI):

"Alleen samen zullen we erin slagen de mobiliteit klimaatvriendelijk te maken. Daarom is het zo belangrijk om hier steeds de Europese dimensie voor ogen te houden en grensoverschrijdende projecten te bevorderen. Wij verwelkomen en steunen in het bijzonder de nieuwe samenwerking op het gebied van duurzame mobiliteit tussen Nederland en Duitsland".

Prof. Dr. Henning Kagermann, voorzitter van het NPM:

"We hebben holistische oplossingen nodig waarbij rekening wordt gehouden met alle vervoerswijzen met hun specifieke eisen en die tegelijk de weg banen naar een klimaatvriendelijk, op de behoeften afgestemd, vraaggericht en betaalbaar vervoerssysteem. De ontwikkeling van een Smart Charging laadinfrastructuur voor e-voertuigen en grensoverschrijdend vrachtverkeer zijn thema's die zowel Nederland als Duitsland na aan het hart liggen en die we samen verder kunnen uitdiepen".

Marc Hendrikse, voorzitter van Topsector HTSM:

"Zowel Duitsland als Nederland staan voor een grote opgave om hun mobiliteit aan te passen aan de overeengekomen Europese doelstellingen. Door de krachten van beide landen te bundelen, kunnen wij deze uitdaging aangaan. Vandaag versterken we de samenwerking tussen onze twee landen op het gebied van technologie en innovatie, die 10 jaar geleden begon en onlangs een nieuwe impuls kreeg met het Nederlands-Duitse Innovatiepact".

Cluster- en brancheorganisaties, nationale en regionale overheden, bedrijven en onderzoeksinstellingen uit beide landen zullen relevante kwesties identificeren en gezamenlijke antwoorden formuleren. Aan Nederlandse zijde is de samenwerking geïnitieerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken i.s.m. de ministeries van Economische Zaken en Klimaatbeleid en Infrastructuur en Milieu en RAI Automotive Industry NL. Aan Duitse zijde flankeren het ministerie voor Mobiliteit en Digitale Infrastructuur (BMVI) en het Nationale Plattform Zukunft der Mobiltät (NPM) het evenement.

Ongeveer 230 vertegenwoordigers van Duitse en Nederlandse bedrijven en organisaties hebben gekeken naar de twee keynotes speeches van Nancy Kabalt, voorzitter van het Nederlandse Formule E-team (FET) en Franz Loogen, voorzitter van e-mobil BW en voorzitter van WG 1 Klimaatbescherming in het vervoer van het NPM.

Meer informatie? Klik hier.

internationaal
Mobility