fotonica technology

Holland High Tech presenteert KIA’s Sleuteltechnologieën en Veiligheid

Vandaag zijn de kennis- en innovatieagenda’s (KIA's) voor Sleuteltechnologieën en Veiligheid aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Deze agenda’s zijn onderdeel van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. Ze zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met alle topsectoren en experts vanuit kennisinstellingen, bedrijfsleven, departementen en regio. Coördinator hiervan is de topsector High Tech Systemen en Materialen.

KIA-Sleuteltechnologieën 2020-2023 - 15 oktober 2019

KIA Veiligheid - oktober 2019