Hack update

Vorige week zijn de servers van NWO gehackt. Ook Holland High Tech (HHT) is hierdoor getroffen. Zowel NWO als HHT doen er alles aan om zo snel mogelijk weer ‘up and running’ te zijn. Hieronder een korte update.

Op de website van NWO lees je actuele informatie over de hack:

Over de hack

Door de hack van de NWO-netwerkservers zijn alle NWO activiteiten tot nader order stilgelegd. Dat betekent o.a. voor HHT dat onze e-mailadressen @hollandhightech.nl niet bereikbaar zijn.

PPS toeslag, MIT en HiTMaT

De processen rondom het aanvragen en beheren van PPS-toeslagen en MIT liggen tijdelijk stil. Zo kunnen er momenteel geen nieuwe aanvragen voor PPS-programma’s en projecten en voor de MIT-regeling gedaan worden. Ook kunnen wij rapportages over lopende projecten nu niet ontvangen. De vaststellingsplicht vervalt niet voor Holland High Tech naar RVO en daardoor ook niet van onderzoeksorganisaties naar HTT. Wij verwachten de vereiste rapportages op korte termijn weer te kunnen ontvangen (van partners en onderzoeksorganisaties) en gaan ervan uit dat wij conform schema kunnen rapporteren (naar RVO).

De publicatie van de HiTMaT call wordt uitgesteld, maar zal naar verwachting op korte termijn plaatsvinden. Wij verwachten vast te kunnen houden aan de deadline voor voorstellen in medio mei en houden daarbij rekening met voldoende tijd om voorstellen in te dienen.

Website

De websites van Holland High Tech en NWO zijn niet aangetast en zijn dus veilig te gebruiken. Dat geldt ook voor bestanden die op onze website te downloaden zijn.

Bestanden

HHT maakt gebruik van de digitale NWO-omgeving. Bestanden die binnen de NWO-omgeving stonden en dus mogelijk geïnfecteerd zijn, zijn in quarantaine gezet en worden verwijderd. Holland High Tech heeft een onafhankelijk expert ingeschakeld om de veiligheidsrisico’s voor ons en onze contacten in kaart te brengen. Naar hun advies zijn bestanden die door HHT gemaakt en/of gedeeld zijn buiten de NWO-omgeving, ook in quarantaine gezet en door meerdere virusscanners en malwarescanners gecontroleerd. Hierbij zijn geen virussen of malware aangetroffen. Wij werken alleen nog met de bestanden die door de verschillende scanners ‘schoon’ zijn bevonden.