Gerald Tory

Gerald Tory, nieuwe operationeel directeur TKI HTSM

Holland High Tech bereidt zich voor op de toekomst en maakt een nieuwe stap door uitbreiding van het team met een operationeel directeur. Per 1 november is Gerald Tory aan de slag gegaan in die rol. Met zijn ruime financiële achtergrond en ervaring met het stroomlijnen van processen en organisaties gaat hij het team versterken en de organisatie verder professionaliseren. Eerder werkte hij onder andere voor TNO, Provincie Zuid-Holland en bij ACCEZ als operationeel manager.

“Het Holland High Tech Event was een mooie eerste kennismaking met onze partners uit zowel industrie als de kennisinstituten. Ik kijk er naar uit om processen zo transparant en eenduidig mogelijk in te richten, met dashboards die voor iedereen toegankelijk en te begrijpen zijn.”