Topsectoren

Het kabinet heeft negen bedrijfssectoren waarin Nederland wereldwijd sterk opereert aangewezen als 'topsectoren'. Bijna een kwart van de Nederlandse bedrijven behoort tot één of meer topsectoren. Ongeveer 40% van de uitvoer van  goederen uit Nederland is afkomstig van de topsectoren. Het overgrote deel van alle private R&D-uitgaven aan onderzoek vindt plaats door topsectorenbedrijven. De hightechsector is één van de negen topsectoren.

 

Holland High Tech is het 'TKI' (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) voor de hightechsector als bedoeld in het topsectorenbeleid.

Delen:
TwitterLinkedIn