Organisatie

Holland High Tech is het TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) voor de topsector HTSM. Holland High Tech verzorgt de kennis- en innovatieagenda en faciliteert de uitvoering van de agenda voor Internationalisering. Hierin wordt nauw samengewerkt met de Holland High Tech partners.

 

Bestuur

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van Holland High Tech en beslist over de uitvoering.

Marc Hendrikse (voorzitter), Fred van Roosmalen (secretaris), Frank Baaijens (lid), , Dave Blank (lid), Hans Büthker (lid), Arno van Mourik (lid), Guustaaf Savenije (lid)Jaap Schouten (lid), Henk Tappel (lid), Michiel Sweers (waarnemer), Peter Werkhoven (lid). 

Secretaris en waarnemer zijn geen lid en hebben geen stemrecht.

 

Roadmap Council

De Roadmap Council bestaat uit de trekkers van de roadmaps in de hightechsector en de ICT-roadmap. Het Bestuur benoemt de leden.

Fred van Roosmalen (voorzitter), Herma van Kranenburg (secretaris), Marco Beijersbergen (lid), Ron Borsboom (lid), Ton Flaman (lid), Wilbert IJzerman (lid), Arnaud de Jong (lid), Frank de Jong (lid), Peter Kortbeek (lid), Ben van Lier (lid), Brit Meier (lid), Hans Naus (lid), Jan Post (lid), Joep Pijnenburg (lid), Marcel Slot (lid), Jimmy Troost (lid), Hans van den Vlekkert (lid), Hans van der Weijde (lid), Richard Roemers (waarnemer). 

Voorzitter, secretaris en waarnemer zijn geen lid en hebben geen stemrecht.

 

Raad van Toezicht

De onafhankelijke Raad van Toezicht vervult een klankbordfunctie en staat het Bestuur met raad en advies terzijde.

Marc Hendrikse (voorzitter), Fred van Roosmalen (secretaris), Theun Baller (lid), Hans de Jong (lid), Guido Dierick (lid), Gerben Edelijn (lid), Ernst Hoogenes (lid), Frits van Hout (lid), Wybren Jouwsma (lid), Jasper Knoester (lid), Leo Kouwenhoven (lid), Frank Meurs (lid), Michel Peters (lid), Guus Rijnders (lid), Dennis Schipper (lid), Maarten Steinbuch (lid), Jan van der Wel (lid). 

Voorzitter en secretaris zijn geen lid en hebben geen stemrecht.

 

Directie

De Directie is aangesteld door het Bestuur en belast met de dagelijkse leiding van Holland High Tech en de uitvoering van het beleid.

Fred van Roosmalen (directeur) en Herma van Kranenburg (plaatsvervangend directeur).

 

Bureau

Het Bureau ondersteunt de Directie in alle activiteiten. Het Bureau werkt onder verantwoordelijkheid van de Directie.
Alexandra Buijs (secretariaat en communicatiemedewerker), Jon Harting (financiële zaken), Quirine van der Klooster (communicatiemanager), Leo Warmerdam (programma directeur).

Binnen het Bureau faciliteert een Kernteam met contactpersonen van onderzoeksorganisaties de uitvoering van de PPS-toeslagregeling.
Elly van den Akker (TNO), Bastiaan de Jonge (NWO-TTW), Paul Merkus (TU/e), Femke Stephan (NWO-ENW), Jeffrey Zitter (NLR).

 

 

WNT
1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Holland High Tech.
WNT-verantwoording  

 

Delen:
TwitterLinkedIn