Beurzen

Intensievere samenwerking en betere afstemming tussen de activiteiten van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven vergroot het internationale succes van de Nederlandse hightechsector in het buitenland. Voor een aantal product-marktcombinaties in de hightechsector zijn internationale beurspresentaties de ideale manier om in een korte periode een breed publiek te bereiken. Gezamenlijke deelname onder de Holland High Tech-vlag vergroot de uitstraling en slagkracht.

 

Holland High Tech organiseert met hulp van haar partnerorganisaties gezamenlijke activiteiten op een aantal strategische beurzen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het Programma Strategische Beurzen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en krijgt regelmatig via het programma Partners for International Business (PIB ) een langjarig vervolg.

 

Documenten

ppt volgt

 

Delen:
TwitterLinkedIn